Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevresel Maliyetler: Çimento Sanayinde Bir Uygulama

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, cilt.9, ss.27-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon İmajı Algısındaki Değişimin Literatür İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.196-224, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efects of Service Design on Destination Image: Kartepe Case

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.19-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ar&Ge Merkezlerinin Sinerjik Etkisi : DHL Supply Chain Türkiye İnovasyon Ve Ar-Ge Merkezi Projeleri Örnek Uygulamaları

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.1049-1057

Kadın Girişimcilerin Özellikleri Ve Karşılaştıkları Sorunların Kültürel Bağlamda İçerik Analizi

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (ICWOR 2015), Sakarya, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2015, ss.101