Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF WAGE ON PRIVATE SECURITY OFFICERS JOB SATISFACTION AND INTENTION TO QUIT: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKEY

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.75, pp.1314-1334, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Environmental Costs: An Application In The Cement Industry

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.9, no.33, pp.27-34, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Destinasyon İmajı Algısındaki Değişimin Literatür İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.196-224, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Efects of Service Design on Destination Image: Kartepe Case

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.19-42, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Girişimcilerin Özellikleri Ve Karşılaştıkları Sorunların Kültürel Bağlamda İçerik Analizi

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (ICWOR 2015), Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.101

Books & Book Chapters

Yükseköğretimde Akademik Özerklik

in: Eğitimde Özerklik Kuram ve Uygulama, İbrahim Hakan Karataş,Mevlüt Kara, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.223-234, 2022

Türkiye'de Yükseköğretimde Akademik Özerklik

in: Eğitimde Özerklik Kuram ve Uygulama, İbrahim Hakan Karataş,Mevlüt Kara, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.237-246, 2022