Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Relationship between Global Social Responsability of X, Y, Z Generations and their Tolerance towards Accepting Differences

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.7, no.1, pp.91-116, 2021 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF WAGE ON PRIVATE SECURITY OFFICERS JOB SATISFACTION AND INTENTION TO QUIT: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKEY

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.75, pp.1314-1334, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Environmental Costs: An Application In The Cement Industry

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.9, no.33, pp.27-34, 2017 (Other Refereed National Journals)

Destinasyon İmajı Algısındaki Değişimin Literatür İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.196-224, 2016 (Other Refereed National Journals)

Efects of Service Design on Destination Image: Kartepe Case

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.19-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ar&Ge Merkezlerinin Sinerjik Etkisi : DHL Supply Chain Türkiye İnovasyon Ve Ar-Ge Merkezi Projeleri Örnek Uygulamaları

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.1049-1057

Kadın Girişimcilerin Özellikleri Ve Karşılaştıkları Sorunların Kültürel Bağlamda İçerik Analizi

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (ICWOR 2015), Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.101