Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Kinesio Taping Method on Pulmonary Function, Respiratory Muscle Strength and Functional Capacity in Patients with Chronic Heart Failure.

American Thoracic Society 2018 International Conference, California, Amerika Birleşik Devletleri, 18 Mayıs 2018, no.2177, ss.197-0

Kronik Venöz Yetmezlikli Olgularda Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 Nisan 2016, cilt.27, no.2, ss.97

Kitap & Kitap Bölümleri

Spine

Kinesio TAPING, Gül Baltacı,Nihan Özünlü Pekyavaş, Editör, Hipokrat Publisher, Ankara, ss.85-96, 2020

Kinesio Taping in Venolymphatic Circulatory Disorders of Lower Limbs

Kinesio TAPING in Disorders, Gül Baltacı,Nihan Özünlü Pekyavaş, Editör, Hipokrat Publisher, Ankara, ss.17-25, 2020