Academic and Administrative Experience

Non Academic Experience

 • 2017 - Continues

  Other, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 • 2000 - 2012

  Other Public Institution, İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 • 1997 - 1997 Visiting professor

  Hospital, The University of Leeds, Diabetes clinics

 • 1993 - 1997

  Other Public Institution, Ssk İstanbul Hastanesi

 • 1988 - 1993

  Other Public Institution, Ssk Göztepe Hastanesi

 • 1985 - 1988 Başhekim

  Hospital, Sağlık Bakanlığı Manisa Gördes devlet Hastanesi

 • 1984 - 1985

  Other Public Institution, Ankara Öğretmen Hastanesi

 • 1983 - 1984

  Other Public Institution, Sivas Asker Hastanesi

Courses

 • Undergraduate Dislipidemi

 • Undergraduate İç hastalıklarında anamnez ve fizik muayene

 • Undergraduate Metabolik sendrom

 • Doctorate Tıbbi etik

 • Undergraduate Tip 2 diabetes mellitus

 • Undergraduate Physical Examination in Internal Medicine

 • Doctorate Bilimsel araştırma yöntemleri

 • Undergraduate Hypertension

 • Doctorate Hipertansiyon

 • Undergraduate Iron Metabolism and Iron Deficiency anemia

 • Undergraduate Approach to patient with anemia

 • Undergraduate Type 2 Diabetes Mellitus

 • Undergraduate Literature hour

 • Undergraduate History taking in ınternal Medicineype

 • Undergraduate Communication with patient

 • Undergraduate Probleme Dayalı Öğretim

 • Undergraduate Fatigue

 • Undergraduate Obesity and Abdominal obesity

 • Undergraduate Doğru Beslenme

 • Undergraduate Tarihten Günümüze Hasta Hastalık ve Hekimlik Kavramları

 • Undergraduate Vaka Tartışması

 • Undergraduate PDÖ

 • Undergraduate Klinik Uygulama Becerileri

 • Undergraduate Hypothyroidism

 • Undergraduate Hyperthyroidism

 • Undergraduate Tıp Tarihi

 • Undergraduate Metabolik Sendrom