Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1978 - 1982
  Tıpta Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

 • 1975 - 1978
  Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1982
  Tıpta Uzmanlık

  Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde isosorbid dinitrat infüzyonunun sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Yabancı Diller

 • C1 İleri
  İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yeni YÖK Yasa Taslağında Tıpta Uzmanlık Eğitimi
  , İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2008Sağlık ve Tıp

  İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu
  , SB İlaç Ve Ezc. Genel Müdürlüğü

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Research Methodology Course
  , Population Health Research Institute