Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı'da Matbu İslam'ın Onay ve Denetimi: Tedkik-i Mesahif ve Müellefat-ı Şer'iyye Meclisi

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, ss.87-120, 2018

The Human Jesus: A Debate in the Ottoman Press

Mizan: Journal of Interdisciplinary Approaches to Muslim Societies and Civilizations, cilt.2, ss.1-25, 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

"İslam'ı Uyandırmak:" Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İslamcı Düşünce ve Dergiler

Sırat-ı Müstakim ve Okuyucu Mektupları: Sorulan, Tartışılan ve İnşa Edilen İslam, Sunar L., Editör, İlem, İstanbul, ss.393-419, 2018