Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Factors affecting health status in patients with chronic obstructive pulmonary disease

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.19, no.1, pp.31-38, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Dietary habits contributing to the cancer prevention among health college students in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.12, no.3, pp.963-968, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Malnutrition risk and associated factors among elderly people in Turkey

HEALTHMED, vol.6, no.11, pp.3694-3700, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

The Comfort Levels of Nurses During Clinical Experiences Which Include Sexual Topics

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.29, no.3, pp.239-250, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Kalp Yetersizliği ve Hemşirelik Bakımı

Yoğun Bakım Hemşireliği, vol.18, no.2, pp.52-61, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kırklareli'nde Çalışan Hemşirelerde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısı ile İlişkili Faktörler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.70-76, 2014 (National Refreed University Journal)

Öğrenci Hemşirelerin Kronik Hastalıkların Bakımı Konusunda Düşünceleri.

Electronic Journal of Vocational College, vol.2, no.2, pp.105-110, 2012 (International Refereed University Journal)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Dispne Rehabilitasyonu.

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.1, no.1, pp.24-29, 2012 (International Refereed University Journal)

KOAH’lı Hastalarda Cinsel Disfonksiyon

Androloji Bülteni, vol.45, pp.164-167, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Becerileri

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.6, no.17, pp.53-65, 2011 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Etik Kurallara Uyma Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.13, no.12, pp.5-13, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Yorgunluk

Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.1, no.1, pp.88-94, 2011 (International Refereed University Journal)

Hipertansif Hastaların Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve İlişkili Faktörler

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.3, no.2, pp.1-10, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tüberküloz Algısı ve Tedaviye Uyum

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.21, no.2, pp.209-218, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)’nın Pulmoner Rehabilitasyon ile Yönetimi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.21, no.1, pp.103-113, 2005 (National Refreed University Journal)

Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Tedaviyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hemşirelik Forumu, vol.7, no.3, pp.42-46, 2004 (Other Refereed National Journals)

Oksijen Tedavisi ve Oksijen Tedavisi Alan Hastanın Bakımı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.8, no.1, pp.38-44, 2004 (Other Refereed National Journals)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)’ında Hemşirelik Bakımı ve Hasta Eğitimi

Hemşirelik Forumu, vol.7, no.2, pp.1-7, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anxiety And Depressıon In Cancer Dıseases

2nd International Science Symposium-Science Festival, ISS2017, Tiflis, Georgia, 05 September 2017, pp.71 Sustainable Development

Kanserli Hasta Eşlerinin Bakımverme Yükü

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017, pp.199 Sustainable Development

Analysis of the Validity and Reliability of the European Heart Failure Self-Care Behaviors Scale

24th International Nursing Research Congress, Prague, Czech Republic, 22 July 2013, pp.11-15

Hipertansif hastalarda yaşam Kalitesi: Pilot Çalışma

4. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, Turkey, 04 April 2013, pp.27

Üniversite Öğrencilerinin AIDS Konusunda Bilgi Düzeyleri

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 April 2012, pp.24 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanma Alışkanlıkları

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Bursa, Turkey, 26 April 2012, pp.21

KOAH’lı Hastalarda Yorgunluk ve Yorgunluk ile İlişkili Faktörler

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 October 2011, pp.35

Hipertansif Hastaların Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 October 2011, pp.31

Yurtta Kalan Öğrencilerin Gözüyle Tüberküloz

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 April 2011, pp.64 Sustainable Development

Hastanede Yatan Hastaların Uykusunu Etkileyen Faktörler

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Gaziantep, Turkey, 28 April 2011, pp.36

. Stajyer Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelerden Beklentileri

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.48

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okullarında Sunulan Eğitim ve Öğretim Olanaklarından Doyum Düzeyleri

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.49

Erkek Hemşireler Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Çalışabilirler mi?

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.41

Erkekler Hemşirelik Yapabilir mi?

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.38

Stajyer Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalar Sırasında Öğretim Elemanlarından Beklentileri

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.47

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gözüyle Hemşirelik

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.37

Hastanede Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Tutumlarının Belirlenmesi

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.35

Hemşirelerin Stajyer Hemşire Öğrencilerden Beklentileri

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 01 April 2010, pp.43

Klinik Değerlendirme Öz Etkililik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliliği

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009, pp.75

Kronik Hastalıkların Bakımı Konusunda Öğrencilerin Düşünceleri

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009, pp.79

ALS’de Ventilasyon: İnvazif mi? Noninvazif mi?

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009, pp.77

Terminal Dönemdeki Hasta Bakımında Hospis Hizmetleri.

1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 09 April 2005, pp.11

Sağlık Alanında Simulasyon Tekniğinin Kullanımı.

1.Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu., Antalya, Turkey, 09 April 2005, pp.11

KOAH’da Rehabilitasyon Uygulamaları İçinde Yer Alan Egzersiz Eğitiminin Etkinliği

6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 September 2004, pp.79

Nurses’self-care Practice Toward Primary Cancer Prevention

The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevantion (APOCP), İzmir, Turkey, 14 October 2003, pp.11 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Öksürük ve Balgam Çıkarma

in: Yoğun Bakım, Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.487-506, 2016

Toraks ve Alt Solunum Sistemi Hastalıklarında Bakım

in: Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.411-456, 2010