Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oxytocin-loaded sustained-release hydrogel graft provides accelerated bone formation: An experimental rat study.

Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dar Çaplı ve Mini İmplantların Oral İmplantolojide Kullanımı ve Klinik Başarısı: Derleme

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.20-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Çevresi Yumuşak Doku Komplikasyonları

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.30-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parsiyel Dişsiz Bir Hastada Radyo-Opak Tarama Protezi Üretimi ve Bilgisayar Üzerinde Planlama: Bir Olgu Sunumu

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.13-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İleri Yaş ve Tütün Kullanımının İmplant Klinik Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi

TDA-TDB International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.267

The Effect of Oxytocin-Added Calcium Phosphate Hyrogel Graft on Bone Regeneration

EAO-SEPES Joint Meeting, Madrid, İspanya, 5 - 07 Ekim 2017, ss.198313

The Effect of Stereolithographic-Guided Flapless Surgery on Implant Success

EAO-SEPES Joint Meeting, Madrid, İspanya, 5 - 07 Ekim 2017, ss.198314

Anterior Diş Eksikliğinde İmplantlar ile Yumuşak Doku Şekillendirilmesi ve Estetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XIV. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, ss.64

Tam Dişsiz Bir Hastada Stereolitografik Rehberli İmplant Cerrahisi ve Sabit Geçici Restorasyonla İmmediat Yükleme: Olgu Sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ocak 2017, ss.68

Flepsiz Yaklaşımla Gerçekleştirilen Rehberli Cerrahinin İmplant Başarısına Etkisi

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ocak 2017, ss.52

Optik Konumlama Rehberliği İle İmplant Yerleşimi

Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, Azerbaycan Oral İmplantologlar Derneği, Almanya Dental İmplantoloji Derneği XII. Uluslararası Bilimsel Birleşik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2015, ss.28

Derin Kapanışlı Bruksist Hastada CAD/CAM Destekli Rehabilitasyon: Bir Olgu Sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ocak 2015, ss.53

İleri Kronik Periodontitis Olgusunda Bilgisayar Destekli Non-İnvaziv İmplant Tedavisi ve İmmediat Yükleme

Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, Azerbaycan Oral İmplantologlar Derneği, Almanya Dental İmplantoloji Derneği XI. Uluslararası Bilimsel Birleşik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2014, ss.33

Posterior Mandibuladaki Dar Çaplı İmplantların Estetik ve Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ocak 2014, ss.53

Ortodontik Tedavi Görmüş Hastada Kısa İmplant İle Tek Diş Replasmanı: Bir Olgu Sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, ss.138

Tam Dişsiz Bir Maksillada CAD/CAM Esaslı Hibrit Protez: Olgu Sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, ss.135

Ön Grup Keser Dişlerin Travma İle Kaybedildiği Bir Olguda İmplant Destekli Protezlerle Estetik, Fonetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyon

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, ss.136

Hatalı Pozisyonda Yerleştirilmiş Bir Santral Diş İmplantının CAD/CAM Esaslı Kişisel Dayanak İle Protetik ve Estetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013, ss.134

Stereolitografik Rehberle Maksillada Flepsiz İmplant Cerrahisi ve Sabit Protetik Tedavi: Olgu Sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği, Avusturya Oral İmplantoloji Derneği, Azerbaycan Oral İmplantologlar Derneği, Almanya Oral İmplantoloji Derneği X. Uluslararası Bilimsel Birleşik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Haziran 2013, ss.30

Kitap & Kitap Bölümleri

Evolution of Dental Implant Shapes and Today’s Custom Root Analog Implants

Human Teeth - Key Skills and Clinical Illustrations, Prof. Zühre Akarslan, Editör, IntechOpen Limited, 7th floor 10 Lower Thames Street London, EC3R 6AF, UK, London, ss.1-10, 2019

Dental Implants in the Medically Compromised Patient Population

Clinical Trials in Vulnerable Populations, Dr. Milica Prostran, Editör, IntechOpen Limited, 7th floor 10 Lower Thames Street London EC3R 6AF UK, London, ss.59-90, 2018

Diğer Yayınlar