Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Effect Of Anxiety On Nicotine Dependence Among University Students During The Covid-19 Pandemic

Perspectives In Psychiatric Care, vol.58, no.1, pp.114-123, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

The Effect of Kangaroo Care on Breastfeeding and Development in Preterm Neonates

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, vol.60, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Effects of Two Methods on Venipuncture Pain in Children: Procedural Restraint and Cognitive-Behavioral Intervention Package.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol.21, pp.594-600, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of kangaroo care on maternal attachment in preterm infants.

Nigerian journal of clinical practice, vol.23, no.1, pp.26-32, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The Effects of Distraction on Preoperative Anxiety Level in Children

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, vol.31, no.1, pp.56-62, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Soothing Noise on Sucking Success of Newborns

BREASTFEEDING MEDICINE, vol.9, no.10, pp.538-542, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Burnout levels in neonatal intensive care nurses and its effects on their quality of life

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.31, no.2, pp.39-47, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Nursing students' attitudes toward ageism in Turkey

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.54, no.1, pp.90-93, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Distress levels in Turkish parents of children with congenital heart disease

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.26, no.3, pp.39-46, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Pandemisinde Sağlığı Geliştirme Programının Ortaokul Öğrencilerinin Sağlık Davranışlarına Etkisi

Journal of Infant, Child and Adolescent Health, vol.1, no.3, pp.183-196, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Validity and Reliability of the Neonatal Palliative Care Attitude Scale in Turkey

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING, vol.29, no.2, pp.212-221, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Türkiye’nin doğusunda yaşayan annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.231-238, 2021 (National Refreed University Journal)

The effect of Internet addiction on sleep quality in adolescents

JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING, vol.33, no.4, pp.221-228, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Sükroz ve Tatlı Tat Vericiler

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.58-62, 2019 (Other Refereed National Journals)

Annelerin katkı maddesi konan gıdalar hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenmesi

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.7, no.2, pp.125-136, 2019 (National Refreed University Journal)

Adölesan Sağlığına Giriş

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing –Special Topics, vol.1, pp.1-8, 2019 (Other Refereed National Journals)

Annelerin Çocuklarında Yürüteç Kullanma Durumları Ve Yürütece Bağlı Kazaların İncelenmesi: Doğu ve Batı Örneği

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.189-195, 2018 (National Refreed University Journal)

Yüksek Riskli Çocuk ve Aile ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing –Special Topics, vol.4, no.2, pp.167-172, 2018 (Other Refereed National Journals)

0-3 yaş çocuklarda uyku sorunlarının belirlenmesi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.49, no.3, pp.259-263, 2018 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel Engelli Çocuk ve Aile

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing –Special Topics, vol.4, no.2, pp.127-132, 2018 (Other Refereed National Journals)

Acil birimlerde çalışan hemşirelerin adli vakayla ilgili yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-8, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Acil birimlerde çalışan hemşirelerin triyaj konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.4, pp.116-122, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hospitalized children and play

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.5, no.3, pp.156-160, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Attitudes of mothers towards protecting their children from home accidents and the affecting factors

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.5, no.3, pp.184-192, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Konjenital Kalp Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing –Special Topics, vol.1, no.3, pp.59-66, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çalışan ve çalışmayan annelerin bebek beslenmesine yönelik davranışlarının incelenmesi

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, vol.49, no.1, pp.68-75, 2015 (Other Refereed National Journals)

Factors affecting the job satisfaction of nurses working in the Neonatal Intensive Care Unit

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.4, no.1, pp.51-58, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Books & Book Chapters

Yenidoğanın Fizyolojisi ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Nazik E., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.451-497, 2022

Anne Sütü ve Emzirme

in: Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Nazik E., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.498-525, 2022

Tip I Diyabeti Olan Çocuk ve Adölesanlarda Hemşirelik Yönetimi

in: Sağlık Bilimleri için Diyabet , Aytekin O,Keskinler MV,Dincer B, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.266-282, 2022 Sustainable Development

Temel Yaşam Desteği ve Şok

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Balcı Akpınar R,Küçükoğlu S, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.247-260, 2021

Çocukluk Döneminde Sık Görülen Hastalıklar I

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Aydın D,Yılda AA, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.109-160, 2021

Enfeksiyon Hastalıkları

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Balcı Akpınar R,Küçükoğlu S, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.109-130, 2021

Hastalığa Bağlı Gelişen Durumlarda İlk Yardım

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Balcı Akpınar R,Küçükoğlu S, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.307-317, 2021

Madde Kötüye Kullanımının Adli Boyutu

in: Adli Hemşirelik, Hancı İ.H.,Erdem Y,Polat S, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.485-507, 2020 Sustainable Development

Çocuk ve Adölesan ile İletişim

in: Sağlık Profesyonelleri İçin İletişim, Yılmaz M, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.183-216, 2020

Çocuklarda Ağrı Kontrolünde Kullanılan Fiziksel ve Psikolojik Yöntemler

in: Çocuklarda Ağrı Yönetimi- Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri İçin Bir Rehber, Polat S,Gürol A, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.1-15, 2018

Kardiyorespiratuar Bakım

in: Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı, Şahiner NC,Açıkgöz A,Bal MD, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.109-143, 2014