Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Güçlendirme Algısının Sinerjik İklim Algısına Etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.61-75, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini ve İş Performansı Arasındaki İlişki

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.125-143, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluating the Perception of Life Satisfaction and Social Support of the Elderly Individuals

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, cilt.6, ss.501-512, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

FIRAT TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.167-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarına Karşı İşyeri Şiddeti

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.25-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Hastane Kalite Çalışmalarına Yönelik Görüşleri ve Kalite Algısı

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.37-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticilerin Hastane İtibar Yönetiminde Kalite ve İnovasyon Algılarının Değerlendirilmesi

The journal of Academic Social Sciences, cilt.5, ss.70-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Relationship Between Job Satisfaction in Hospitals and Perception of Violent Behaviours Against Health Workers

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, ss.15-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Patient Satisfaction in Oral and Dental Health Centers

International Journal of Medical and Health Sciences, cilt.6, ss.111-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saglık Çalısanlarında Is Stresinin Degerlendirilmesi

UHBAB Uluslararası Hakemli Beseri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.47-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Hastanelerinde Çalışan Eczacıların Hizmet İçi Eğitimle İlgili Değerlendirmeleri

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.55, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına Yönelik Şiddet Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kırklareli Örneği

Electronic Journal of Vocational Colleges (ejovoc)/Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, cilt.4, ss.104-111, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Patient Safety in Oral and Dental Health Centers

American Journal of Public Health Research, cilt.2, ss.198-204, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Organizational Commitment in Health Employees

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.16, ss.1-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Akdeniz Bölgesi Saglık Kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalısma

Electronic Journal of Vocational Colleges (ejovoc)/ Elektronik Meslek Yiksekokulları Dergisi, cilt.3, ss.15-27, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Baglılık ve Is Tatmini Arasındaki Iliski ile Sosyodemografik Özelliklerin Etkileri

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.53, ss.72-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Ortopedik Tıbbi Malzemelerin Satınalınması, Depolanması ve Kullanılması Ile Ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.53, ss.1-11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun bakım ünitesi hizmetlerinin hastane maliyetlerine etkisi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.52, ss.67-73, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Egitim Ve Arastırma Hastanesinde Dısardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Degerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.15, ss.1-23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde dışardan satın alınan hizmetlerin genel memnuniyet düzeyi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.51, ss.100-108, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dısardan Yemek Hizmeti Alınan Bir Egitim ve Arastırma Hastanesinde Personelin Yemek Hizmetlerinin Degerlendirilmesi

Electronic Journal of Vocational Colleges (ejovoc)/ Elektronik Meslek Yiksekokulları Dergisi, cilt.1, ss.126-139, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SÜPER YÖNETIM (Charles Handy)

Yönetim, cilt.7, ss.55-68, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Çalışanlarında Sinerjik İklim ve Psikolojik Güçlendirme Algısı

3.Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 Ekim - 13 Kasım 2019, ss.1012-1027

RISK PERCEPTIONS OF HEALTH WORKERS IN THE WORKING ENVIRONMENT AND EVALUATION IN TERMS OF DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS

4.International Health Sciences and Management Conference 2019, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.767-773

Assessment of Health Literacy in University Students

4. International Health Sciences and Management Conference 2019, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.121-125

Meslek Yüksekokulu Öğrencileri internet Bağımlılığının Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.224

Evaluation of the Relationship Between Perception of occupation and Emotional Intelligence of the Students in the Health College

1.International 11.Health and Hospital Administration Conferance, Trabzon, Türkiye, 13 Ekim 2017, ss.415-4176

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Problem Çözme Becerisi, Örgütsel Etkililik Algısı ve İş Memnuniyeti İlişkisi: Bir Pilot Çalışma

Vl. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mart 2016, ss.347-351

The Healthy Life Style Behaviors of Health School Students and Relevant Factors

1st Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 Mayıs 2015

Evaluation of Quality and Innovation Perceptions in Health Managers’ Reputation Management of Health Institutions

International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2015

Patient Satisfaction in Oral and Dental Health Centers: A Turkish Province Example

International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2015

The Evaluation of Institutional Commitment For Healthcare Personnel.

SOCIOINT14- International Conference On Social Sciences and Humanities, İstanbul, Türkiye, 08 Ekim 2014, ss.961-970

Üniversite Ögrencilerinin Ilaç ve Tamamlayıcı Tedavileri Kullanma Alıskanlıkları

13. Ulusal Hemsirelik Ögrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 01 Mayıs 2014

Saglık Yöneticilerinde Zaman Yönetimi Davranıslarının Degerlendirilmesi

4. Uluslararası Saglık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Aralık 2013

Saglık Çalısanlarında Is Stresi

Vll. Saglık ve Hastane Idaresi Kongresi, Konya, Türkiye, 27 Eylül 2013

The Social Phobia Trend of in University Students

Vlll. German-Turkish Congress of Psychiatry, İzmir, Türkiye, 18 Eylül 2013

Bir Egitim Hastanesinde Dısardan Satın Alınan Hizmetlerin Genel Memnuniyet Düzeyi

VIII. Ulusal Saglık Kurulusları Yönetimi Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Lean Management in Health Organizations

Advances in Health Sciences Research, P.M. Chernopolski,N.L.Shapekova,B. Ak,B.Sançar, Editör, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.489-502, 2020

HASTANELERDE HİZMET TASARIMI GEREKSİNİMİNİ ANLAMAK

SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Halit DEMİR,Ceren BAŞKAN, Editör, lVPE Stamparija, Leskovac, ss.470-504, 2020

Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

GÜNCEL HEMŞIRELIK ÇALIŞMALARI, Fatma Eti Aslan, Editör, Akademisyen Yayınevi A.Ş., Ankara, ss.15-30, 2020

Innovation in Health

Recent Studies in Health Sciences, Chernopolski PM,Shapekova NL,Sançar B,Ak B, Editör, St.Kliment, Sofija, ss.618-632, 2019

Küresel Isınma ve Sağlık Politikaları

Sağlık Politikası, Tengilimoğlu,Dilaver, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.409-431, 2018

Solving Skills and Perceived Efficacy in Intensive Care Nursing

Developments of Health Sciences, Efe R., Ozdemir B., Shapekova, NL. Ak B., Yıldız H., Ozcan Arslan F. Ivanova L.. , Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.15-29, 2017

In-Service Training and Academics’ View of It

Education in the 21st Century: Theory and Practice, Koleva I., Efe R., Kostova Z.B., Atasoy E., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.612-630, 2015

The Social Security System in Turkey and General Health Insurance

Turkey at the Beginning of 21st Century: New Perspektives (Past and Present), Ayışığı M., Efe R., Düzbakır Ö., Arslan M., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, 978-954-07-4000-3, ss.280-590, 2015

The Health Quality and Accreditation System In Turkey

Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, Ayışığı M., Efe R., Düzbakır Ö., Arslan M., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.757-769, 2015

Quality Management In Health Care Services

The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Atasoy E., Mortan K., Hiristov I., Strelova O., Kostova Z., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.482-491, 2014

The Healthy Life Style Behaviors of Health School Students and Relevant Factors

A Current Perspective on Health Sciences, Kaptanoğlu Yıldırım A., Editör, Rotipo, Bucuresti, ss.571-580, 2014