Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sağlık Örgütlerinde Çatışmalar ve Yönetimi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.155-171, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık İşletmelerinde Etiği Anlamak

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.29, no.1, pp.126-137, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık İşletmelerinde Değişim ve Yönetimi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.367-386, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği Ve Çatışma Yönetimi Tarzlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.3, pp.603-622, 2020 (International Refereed University Journal)

Hasta Hakları İhlali Durumunda Yapılan Şikayet Başvurularının Analizi

Turkiye Klinikleri J Med Ethics, vol.28, no.3, pp.403-414, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Çalışanlarının Risk Yönetimi Algısı: Hastanelerde Bir Uygulama

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.2, pp.287-302, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Evaluation of public workers’ approaches to health and disease in terms of religious variables

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.149-159, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Organizational Citizenship, Job Satisfaction and Job Performance of University Employees

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.125-143, 2020 (International Refereed University Journal)

Effect of Psychological Empowerment Perception on Synergistic Climate Perception in Health Employees

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.31, pp.61-75, 2020 (National Refreed University Journal)

The Organizational Socialization Perceptions of the HealthcareManagers and the Effect of Demographic – Career Variables.

International Journal of Caring Science, vol.12, no.3, pp.1439-1447, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating the Perception of Life Satisfaction and Social Support of the Elderly Individuals

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.6, no.3, pp.501-512, 2019 (National Refreed University Journal)

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Meslek Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.389-402, 2019 (International Refereed University Journal)

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

FIRAT TIP DERGİSİ, vol.22, no.4, pp.167-176, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sağlık Çalışanlarına Karşı İşyeri Şiddeti

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.3, no.2, pp.25-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Çalışanlarının Hastane Kalite Çalışmalarına Yönelik Görüşleri ve Kalite Algısı

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.3, no.2, pp.37-52, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yöneticilerin Hastane İtibar Yönetiminde Kalite ve İnovasyon Algılarının Değerlendirilmesi

The journal of Academic Social Sciences, vol.5, no.51, pp.70-83, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Tendency for Social Phobic Anxiety and Avoidance in University Students.

Internatıonal Refereed Journal Of Humanıtıes And Academıc Scıences, vol.19, pp.25-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Relationship Between Job Satisfaction in Hospitals and Perception of Violent Behaviours Against Health Workers

The Journal of Academic Social Science, vol.5, no.48, pp.15-26, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Patient Satisfaction in Oral and Dental Health Centers

International Journal of Medical and Health Sciences, vol.6, no.2, pp.111-118, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Burnout And Job Satısfactıon in Emergency Nurses Who Work in Some Publıc Hospıtals of Kirklareli Dobric And Burgazi.

International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.24, pp.31-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Saglık Çalısanlarında Is Stresinin Degerlendirilmesi

UHBAB Uluslararası Hakemli Beseri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.4, no.11, pp.47-61, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Devlet Hastanelerinde Çalışan Eczacıların Hizmet İçi Eğitimle İlgili Değerlendirmeleri

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.55, no.1, pp.1-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kadına Yönelik Şiddet Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kırklareli Örneği

Electronic Journal of Vocational Colleges (ejovoc)/Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, vol.4, no.4, pp.104-111, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of Patient Safety in Oral and Dental Health Centers

American Journal of Public Health Research, vol.2, no.5, pp.198-204, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of Organizational Commitment in Health Employees

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, vol.16, pp.1-18, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Baglılık ve Is Tatmini Arasındaki Iliski ile Sosyodemografik Özelliklerin Etkileri

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, vol.53, no.2, pp.72-85, 2013 (Other Refereed National Journals)

Batı Akdeniz Bölgesi Saglık Kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalısma

Electronic Journal of Vocational Colleges (ejovoc)/ Elektronik Meslek Yiksekokulları Dergisi, vol.3, no.1, pp.15-27, 2013 (International Refereed University Journal)

Hastanelerde Ortopedik Tıbbi Malzemelerin Satınalınması, Depolanması ve Kullanılması Ile Ilgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.53, no.1, pp.1-11, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yoğun bakım ünitesi hizmetlerinin hastane maliyetlerine etkisi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.52, no.2, pp.67-73, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bir Egitim Ve Arastırma Hastanesinde Dısardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Degerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, vol.15, no.1, pp.1-23, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde dışardan satın alınan hizmetlerin genel memnuniyet düzeyi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.51, no.3, pp.100-108, 2011 (Other Refereed National Journals)

Dısardan Yemek Hizmeti Alınan Bir Egitim ve Arastırma Hastanesinde Personelin Yemek Hizmetlerinin Degerlendirilmesi

Electronic Journal of Vocational Colleges (ejovoc)/ Elektronik Meslek Yiksekokulları Dergisi, vol.1, no.1, pp.126-139, 2011 (International Refereed University Journal)

SÜPER YÖNETIM (Charles Handy)

Yönetim, vol.7, no.23, pp.55-68, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between Career Development and Turnover Intention of Healthcare Professionals

Union Of Thrace Universities 4th International Health Sciences Congress, Kırklareli, Turkey, 11 - 12 November 2021, pp.104

Sağlık Çalışanlarında Sinerjik İklim ve Psikolojik Güçlendirme Algısı

3.Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 October - 13 November 2019, pp.1012-1027

Assessment of Health Literacy in University Students

4. International Health Sciences and Management Conference 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.121-125 Sustainable Development

RISK PERCEPTIONS OF HEALTH WORKERS IN THE WORKING ENVIRONMENT AND EVALUATION IN TERMS OF DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS

4.International Health Sciences and Management Conference 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.767-773

Meslek Yüksekokulu Öğrencileri internet Bağımlılığının Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 03 November 2017, pp.224

Evaluation of the Relationship Between Perception of occupation and Emotional Intelligence of the Students in the Health College

1.International 11.Health and Hospital Administration Conferance, Trabzon, Turkey, 13 October 2017, pp.415-4176

The Healthy Life Style Behaviors of Health School Students and Relevant Factors

1st Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 May 2015

Evaluation of Quality and Innovation Perceptions in Health Managers’ Reputation Management of Health Institutions

International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), İstanbul, Turkey, 28 March 2015

Patient Satisfaction in Oral and Dental Health Centers: A Turkish Province Example

International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), İstanbul, Turkey, 28 March 2015

The Evaluation of Institutional Commitment For Healthcare Personnel.

SOCIOINT14- International Conference On Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 08 October 2014, pp.961-970

Üniversite Ögrencilerinin Ilaç ve Tamamlayıcı Tedavileri Kullanma Alıskanlıkları

13. Ulusal Hemsirelik Ögrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 01 May 2014

Saglık Yöneticilerinde Zaman Yönetimi Davranıslarının Degerlendirilmesi

4. Uluslararası Saglık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 December 2013

Saglık Çalısanlarında Is Stresi

Vll. Saglık ve Hastane Idaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 September 2013

The Social Phobia Trend of in University Students

Vlll. German-Turkish Congress of Psychiatry, İzmir, Turkey, 18 September 2013

Bir Egitim Hastanesinde Dısardan Satın Alınan Hizmetlerin Genel Memnuniyet Düzeyi

VIII. Ulusal Saglık Kurulusları Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 13 May 2010

Books & Book Chapters

Sağlık Yönetimi Bölümünün Özel Sektör Boyutu

in: Türkiye'de Sağlık Yönetimi: Gelişim, Eğitim, Profesyonelleşme ve Kurumsallaşma, Erdem R,Yılmaz N,Erdem İ,Alkan A,Kaya E, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.267-305, 2022

HASTANELERDE HİZMET TASARIMI GEREKSİNİMİNİ ANLAMAK

in: SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Halit DEMİR,Ceren BAŞKAN, Editor, lVPE Stamparija, Leskovac, pp.470-504, 2020

Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

in: GÜNCEL HEMŞIRELIK ÇALIŞMALARI, Fatma Eti Aslan, Editor, Akademisyen Yayınevi A.Ş., Ankara, pp.15-30, 2020

Lean Management in Health Organizations

in: Advances in Health Sciences Research, P.M. Chernopolski,N.L.Shapekova,B. Ak,B.Sançar, Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.489-502, 2020

Sağlık Kurumlarında Hasta ve Çalışan Güvenliği

in: Sağlık Kurumları Yönetimi ll, Yasemin AKBULUT, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.80-104, 2020

Innovation in Health

in: Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Behire SANÇAR Bilal AK, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, Sofija, pp.618-632, 2019 Creative Commons License

Küresel Isınma ve Sağlık Politikaları

in: Sağlık Politikası, Tengilimoğlu,Dilaver, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.409-431, 2018

Solving Skills and Perceived Efficacy in Intensive Care Nursing

in: Developments of Health Sciences, Efe R., Ozdemir B., Shapekova, NL. Ak B., Yıldız H., Ozcan Arslan F. Ivanova L.. , Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.15-29, 2017

In-Service Training and Academics’ View of It

in: Education in the 21st Century: Theory and Practice, Koleva I., Efe R., Kostova Z.B., Atasoy E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.612-630, 2015

The Social Security System in Turkey and General Health Insurance

in: Turkey at the Beginning of 21st Century: New Perspektives (Past and Present), Ayışığı M., Efe R., Düzbakır Ö., Arslan M., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, 978-954-07-4000-3, pp.280-590, 2015

The Health Quality and Accreditation System In Turkey

in: Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, Ayışığı M., Efe R., Düzbakır Ö., Arslan M., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.757-769, 2015

Quality Management In Health Care Services

in: The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Atasoy E., Mortan K., Hiristov I., Strelova O., Kostova Z., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.482-491, 2014

The Healthy Life Style Behaviors of Health School Students and Relevant Factors

in: A Current Perspective on Health Sciences, Kaptanoğlu Yıldırım A., Editor, Rotipo, Bucuresti, pp.571-580, 2014