Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2016 - 2021 Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2016 - 2016 Associate Professor

  Kirklareli University, Health Academy, Department Of Health Admınıstratıon

 • 2011 - 2015 Assistant Professor

  Kirklareli University, Health Academy, Department Of Health Facılıtıes Management

Managerial Experience

 • 2021 - Continues ÜAK Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues University Executive Board Member

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Dean

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2021 - Continues Member of the Senate

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2018 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2017 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Sağlık Yönetimi

 • 2016 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2016 - Continues Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Healthcare Management

 • 2015 - 2016 Ethics Committee Member

  Kirklareli University, Instıtute Of Health Scıences

 • 2014 - 2016 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Kirklareli University, Instıtute Of Health Scıences

 • 2014 - 2016 Deputy Head of Department

  Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi

 • 2014 - 2016 Assistant Director of the Institute

  Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 - 2015 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi

 • 2013 - 2014 Head of Department

  Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi

 • 2011 - 2013 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Kirklareli University, Health Academy, Ebelik

 • 2011 - 2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

Non Academic Experience

 • 1995 - 2011 Hastane Müdür Yardımcısı

  Other Public Institution, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 1995 - 1995 Hastane Müdür Yardımcısı

  Other Public Institution, Bakırköy 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

 • 1991 - 1994 Hastane Müdür Yardımcısı

  Other Public Institution, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 1991 - 1991 Hemşire

  Other Public Institution, Urfa Devlet Hastanesi

 • 1989 - 1991 Hemşire

  Other Public Institution, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 1985 - 1989 Hemşire, Sorumlu Hemşire

  Other Public Institution, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Courses

 • Undergraduate Sağlık Kurumları Yönetimi-ll

 • Undergraduate Sağlık Politikaları

 • Undergraduate Sağlık Kurumları Yönetimi-1

 • Postgraduate Sağlık Turizminde Kalite ve Akreditasyon

 • Undergraduate İşletmeye Giriş

 • Postgraduate Uluslararası Sağlık Turizmi Politikaları ve Planlaması

 • Postgraduate Saglık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Saglık Kurumlarında Arastırma ve İstatistiksel Yöntemler

 • Postgraduate Saglık Politikaları ve Planlaması

 • Undergraduate Saglık İşletmeleri Yönetimi-ll

 • Undergraduate Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Postgraduate Saglık İşletmelerinde Insan Kaynakları Yönetim

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Sağlık İşletmeleri Yönetimi-1

 • Postgraduate Saglık Kurumlarında Stratejik Yönetim

 • Postgraduate Saglık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon

 • Undergraduate Türk Sağlık Sistemleri

 • Postgraduate Hemşirelikte Liderlik

 • Undergraduate İşletmeye Giriş

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate Sağlık ve Toplum

 • Undergraduate Yönetim ve Örgüt Kuramları

 • Postgraduate Saglık İşletmelerinde Insan Kaynakları Yönetim

 • Postgraduate Saglık Kurumları ve Hastane Yönetimi

 • Postgraduate Saglık Kurumlarında Insan Kaynakları Yönetim

 • Undergraduate Isletmeye Giriş

 • Undergraduate Insan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate Mesleki Arastırma Yöntemleri

 • Undergraduate Genel Isletme

 • Undergraduate Hemsirelikte Liderlik

 • Undergraduate Hemsirelikte Yönetim

 • Undergraduate Meslek Etiği ve Mevzuatı

 • Undergraduate Biyoistatistik

 • Undergraduate Aile Eğitimi

 • Undergraduate Sağlık Sosyolojisi

 • Undergraduate Hemşirelikte Öğretim

 • Undergraduate Sağlık Sosyolojisi

 • Undergraduate Hemşirelikte Araştırma ve Biyoistatistik

 • Undergraduate Meslekte Ögretim

Advising Theses