Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2000 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Türkiye

 • 1989 - 1992 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Türkiye

 • 1984 - 1988 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Saglık Bakım Hizmetlerinde Hasta Tatmini Ve Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi`nde Hasta Tatmini Üzerine Bir Arastırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

 • 1992 Yüksek Lisans

  Hastanelerde Beslenme Hizmetlerinin Organizasyonu Ve Personelin Beslenme Hizmetlerini Degerlendirmesi İle İlgili Bir Arastırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2013lBM SPSS Statistics İle İstatistik Analizler Temel Eğitimi

  Bilişim , Kırklareli Üniversitesi

 • 2012İleri SPSS Semineri

  Bilişim , Gazi Üniversitesi

 • 2010İhale Mevzuatı Eğitimi

  Diğer , Kamu İhale Kurumu

 • 2010Performansa Dayalı Ödeme Sistemleri

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2010Araştırma Planlaması ve Veri Analizi Eğitim Kursu

  Bilişim , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

 • 2010İhale Yetkililerine Yönelik Eğitim Programı

  Diğer , Kamu İhale Kurumu

 • 2009Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Eğitim Programı Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı R.S.H.M.B. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

 • 2009Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi

  Diğer , Kamu İhale Kurumu ve TOBB ETÜ-SEM İşbirliği İle

 • 2009Döner Sermayeli İşletmelerde İhale Uygulamaları Hakkında Eğitim

  Diğer , T.C.İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2008Bilgisayar Kursu Sertifikası

  Bilişim , Üsküdar Halk Eğitim Merkezi

 • 2007Temel Yönetim Becerileri Eğitimi Belgesi

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı R.S.H.M.B. Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü

 • 20065018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  Diğer , Bilgi yönetimi Derneği

 • 2004Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon

  Sağlık ve Tıp , TTB STE Kredilendirme Kurulu

 • 2004Tıbbi Atık Yönetimi

  Sağlık ve Tıp , Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Katı Atık Türk Milli Komitesi

 • 2000Görevde Yükselme Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı