Education Information

Education Information

 • 1996 - 2000 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Hacettepe University, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Saglık Bakım Hizmetlerinde Hasta Tatmini Ve Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi`nde Hasta Tatmini Üzerine Bir Arastırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

 • 1992 Postgraduate

  Hastanelerde Beslenme Hizmetlerinin Organizasyonu Ve Personelin Beslenme Hizmetlerini Degerlendirmesi İle İlgili Bir Arastırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi

Foreign Languages

 • C2 Mastery English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2013lBM SPSS Statistics İle İstatistik Analizler Temel Eğitimi

  IT , Kırklareli Üniversitesi

 • 2012İleri SPSS Semineri

  IT , Gazi Üniversitesi

 • 2010İhale Mevzuatı Eğitimi

  Other , Kamu İhale Kurumu

 • 2010Performansa Dayalı Ödeme Sistemleri

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2010Araştırma Planlaması ve Veri Analizi Eğitim Kursu

  IT , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

 • 2010İhale Yetkililerine Yönelik Eğitim Programı

  Other , Kamu İhale Kurumu

 • 2009Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Eğitim Programı Sertifikası

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı R.S.H.M.B. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

 • 2009Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi

  Other , Kamu İhale Kurumu ve TOBB ETÜ-SEM İşbirliği İle

 • 2009Döner Sermayeli İşletmelerde İhale Uygulamaları Hakkında Eğitim

  Other , T.C.İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2008Bilgisayar Kursu Sertifikası

  IT , Üsküdar Halk Eğitim Merkezi

 • 2007Temel Yönetim Becerileri Eğitimi Belgesi

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı R.S.H.M.B. Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü

 • 20065018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  Other , Bilgi yönetimi Derneği

 • 2004Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon

  Health&Medicine , TTB STE Kredilendirme Kurulu

 • 2004Tıbbi Atık Yönetimi

  Health&Medicine , Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Katı Atık Türk Milli Komitesi

 • 2000Görevde Yükselme Eğitimi

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı