Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 3.Uluslararası ve 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Moderatör

  Sakarya, Türkiye

 • 2019 4rd International Health Sciences and Management Conference

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Moderatör

  Muğla, Türkiye

 • 2017 15. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1.International 11.Health and Hospital Administration Conferance

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 1.International 11.Health and Hospital Administration Conferance

  Moderatör

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 4th World Conferences of Health Sciences

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 4th World Conferences on Health Sciences

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2016 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Moderatör

  Ankara, Türkiye

 • 2016 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi.

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 2.İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 2.İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 SOCIOINT14- International Conference On Social Sciences and Humanities

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 1st Balkan Congress on Health Sciences

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2014 1st Balkan Congress on Health Sciences

  Oturum Başkanı

  Edirne, Türkiye

 • 2013 4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2013 Vlll. Uluslararası Türk Alman Psikiyatri Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 2. Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 3.Annual Meeting of Balkan Libraries Union

  Katılımcı

  Kırklareli, Türkiye

 • 2012 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2012 Sağlık Turizmi Hukuku Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Engelim Yok Sosyal Sorumluluk Semineri

  Katılımcı

  Kırklareli, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Katılımlı Sağlık Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 XXll. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 XXll. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2011 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2011 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Klinik Kalite ve Güvenlik

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 5. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2011 Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu

  Katılımcı

  Kırklareli, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 T.C. Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 ll.Genel Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 lV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Sağlık Yöneticileri Zirvesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Sağlık Kentleri Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 l. Ulusal Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2007 ll. Ulusal Hastane Eczaneleri Yönetimi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2007 Sağlıkta Sağlıklı İletişim Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 lV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2006 lV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2005 E-Sağlık (21.yüzyılın çağdaş sağlık hizmetlerinde bilişim-iletişim-otomasyon sistemleri web tabanlı ileri tıp teknolojileri)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Sağlık Sektöründe Akreditasyon

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Yönetim Bilişim, Karar Destek Sistemleri Eğitim Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2001 lll. Tıbbi Atık Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1998 Hastanelerde Otomasyon Yazılımları ve Beklenen Faydalar

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 . lV. Vakıf Gureba Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2010 Taktirname Belgesi

  Istanbul Valiligi

 • Eylül 2005 Taktirname Belgesi

  Üsküdar Kaymakamlığı

 • Haziran 2004 Taktirname Belgesi

  Saglık Bakanlıgı