Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Disleksili Çocuklarda Dinamik Yürüme İndeksinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.494

Respiratory follow-up of patients treated with nusinersen

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Madrid, Spain, 28 September - 02 October 2019, vol.54 identifier

Respiratory Follow-up of Patients Treated with Nusinersen

22nd Annual Congress of the Turkish Thoracic Society with International Participation, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, vol.20, pp.103

Solunum Fizyoterapisi Uygulama

Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi,, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.56

Nusinersen Tedavisi Almakta Olan Hastalarımızın Solunumsal Takibi

Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.90

Books & Book Chapters

Fizyoterapi Çalışma Alanları

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş, Doç. Dr. Esra Pehlivan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.29-33, 2021

Other Publications