Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mega Projeler ve İstanbul: Megakentin Milyon Dolarlık Projeleri

4th International Conference on Urban Studies, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

Turizm Politikalarının Gelişimi İçin Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri

II. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 Eylül 2018

Ekolojik Kent Planlamasında Yerel Yönetimlerin Rolü

International Conference On Good Local Governance, İzmir, Türkiye, 13 Nisan 2018, ss.29

Su Hizmetlerinde Yeniden Belediyeleştirmenin Katılımcılığa Etkisi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 Mart 2018, ss.1023-1031

Analysis of Regional Labor and Economic Activities with the Minimum Requirements Technique: A Case Study of TRB1 Region

4th International Regional Development Conference, Tunceli, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.143-152

Megaprojects of The Megacıties: A Case Study Of İstanbul

IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, İtalya, 23 Ağustos 2017, ss.216

Transformation Of Areas Under The Disaster Risks İn Turkey And Experience Of İzmir

IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, İtalya, 23 Ağustos 2017, cilt.3, ss.228-241

A Comparison Of Environmental Impact Assessment Processes Of Turkey With European Union

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 08 Mayıs 2017, ss.3160-3174

Kent Planlamasında Mikrobölgeleme Haritaları / Microzonation Maps for Urban Planning

International Symposium on Natural Hazard and Hazard Management 2016, Karabük, Türkiye, 02 Mart 2016, ss.609-614 Creative Commons License

İstanbul'daki Büyük Ölçekli Projeler ve Kentsel Muhalefet

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 05 Kasım 2015, cilt.1, ss.132-154

Afet Duyarlı Planlamada Yerbilimsel Verilerin Kullanımı

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 05 Kasım 2015, cilt.2, ss.1018-1046

Türkiye'de Bölgeleme ve Bölge Planlama Sorunları

3rd International Regional Development Conference, Bingöl, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.1126-1139

Küresel Kentlerin Dönüşüm Aracı Olarak Büyük Ölçekli Kentsel Projeler

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.585-600

Neoliberalizm Karşısında Hızlı Dünyanın Yavaş Kentleri

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.691-705

İstanbul`un Uluslararası Finans Merkezi Olma Stratejisi ve Yaratacağı Dönüşüm Etkisi

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.73-95

Fiziksel Planlama ile Yaratılan Su Tüketimi, İzmir Örneği

3rd International Bursa Water Congress and Exhibiton, Türkiye, 01 Mart 2013, cilt.2, ss.834-846

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünya’da Sosyal Konut Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi ve Türkiye Kayabaşı Örneği

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar - II, Seyhan Yardımlı, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.305-329, 2020

Diğer Yayınlar