Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Risk Management and Microzonation in Urban Planning: An Analysis for Istanbul

Disaster Science and Engineering, vol.2, no.2, pp.59-66, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mega Projeler ve İstanbul: Megakentin Milyon Dolarlık Projeleri

4th International Conference on Urban Studies, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019

Turizm Politikalarının Gelişimi İçin Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri

II. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 September 2018 Creative Commons License

The Role of Local Governments in Ecological Urban Planning

International Conference On Good Local Governance, İzmir, Turkey, 13 April 2018, pp.29

Su Hizmetlerinde Yeniden Belediyeleştirmenin Katılımcılığa Etkisi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 March 2018, pp.1023-1031

Analysis of Regional Labor and Economic Activities with the Minimum Requirements Technique: A Case Study of TRB1 Region

4th International Regional Development Conference, Tunceli, Turkey, 21 September 2017, pp.143-152

Megaprojects of The Megacıties: A Case Study Of İstanbul

IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, Italy, 23 August 2017, pp.216

Transformation Of Areas Under The Disaster Risks İn Turkey And Experience Of İzmir

IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, Italy, 23 August 2017, vol.3, pp.228-241

A Comparison Of Environmental Impact Assessment Processes Of Turkey With European Union

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 08 May 2017, pp.3160-3174

Kent Planlamasında Mikrobölgeleme Haritaları / Microzonation Maps for Urban Planning

International Symposium on Natural Hazard and Hazard Management 2016, Karabük, Turkey, 02 March 2016, pp.609-614 Creative Commons License

İstanbul'daki Büyük Ölçekli Projeler ve Kentsel Muhalefet

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 05 November 2015, vol.1, pp.132-154

Afet Duyarlı Planlamada Yerbilimsel Verilerin Kullanımı

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 05 November 2015, vol.2, pp.1018-1046

Türkiye'de Bölgeleme ve Bölge Planlama Sorunları

3rd International Regional Development Conference, Bingöl, Turkey, 15 October 2015, pp.1126-1139

Küresel Kentlerin Dönüşüm Aracı Olarak Büyük Ölçekli Kentsel Projeler

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 01 November 2013, pp.585-600

Neoliberalizm Karşısında Hızlı Dünyanın Yavaş Kentleri

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 01 November 2013, pp.691-705

İstanbul`un Uluslararası Finans Merkezi Olma Stratejisi ve Yaratacağı Dönüşüm Etkisi

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU, Ankara, Turkey, 01 October 2013, pp.73-95

Fiziksel Planlama ile Yaratılan Su Tüketimi, İzmir Örneği

3rd International Bursa Water Congress and Exhibiton, Turkey, 01 March 2013, vol.2, pp.834-846

Books & Book Chapters

Evaluation of Social Housing Practices in the world and Turkey Kayabaşı Example

in: Academic Studies in Architecture, Planning and Design-II, Seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.305-329, 2020

Other Publications