Arş.Gör.

AYÇA ÇELİKBİLEK


SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Eğitim Bilgileri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi , Kültür Mirası Ve Turizm, Türkiye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Dönüşüm Ve Planlama / Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Şehirde Körelen Noktalar:Kadıköy Otoparkları

Tasarım Atölyesi Kadıköy

Araştırma Alanları

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bölgesel Planlama, Kent Planlaması ve Gelişimi, Yapı Bilgisi, Fiziksel Çevre Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2014 - 2014

2014 - 2014

Araştırma Görevlisi

Uluslararasi Kibris Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Turizm Politikalarının Gelişimi İçin Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri

Uğurlar A., ÇELİKBİLEK A.

II. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 Eylül 2018

2018

2018

Ekolojik Kent Planlamasında Yerel Yönetimlerin Rolü

ÇELİKBİLEK A.

International Conference On Good Local Governance, İzmir, Türkiye, 13 Nisan 2018, ss.29

2018

2018

Su Hizmetlerinde Yeniden Belediyeleştirmenin Katılımcılığa Etkisi

ÇELİKBİLEK A.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 Mart 2018, ss.1023-1031

2017

2017

Analysis of Regional Labor and Economic Activities with the Minimum Requirements Technique: A Case Study of TRB1 Region

ÇELİKBİLEK A.

4th International Regional Development Conference, Tunceli, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.143-152
Link

2017

2017

Transformation Of Areas Under The Disaster Risks İn Turkey And Experience Of İzmir

ÇELİKBİLEK A. , ÇAKIR ÖZTÜRK Ş.

IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, İtalya, 23 Ağustos 2017, cilt.3, ss.228-241

2017

2017

Megaprojects of The Megacıties: A Case Study Of İstanbul

ÇELİKBİLEK A.

IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, İtalya, 23 Ağustos 2017, ss.216

2017

2017

A Comparison Of Environmental Impact Assessment Processes Of Turkey With European Union

ÇELİKBİLEK A. , Sapmaz G.

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 08 Mayıs 2017, ss.3160-3174

2016

2016

Kent Planlamasında Mikrobölgeleme Haritaları / Microzonation Maps for Urban Planning

ÇELİKBİLEK A. , Sapmaz G.

International Symposium on Natural Hazard and Hazard Management 2016, Karabük, Türkiye, 02 Mart 2016, ss.609-614 Özet

2015

2015

Afet Duyarlı Planlamada Yerbilimsel Verilerin Kullanımı

ÇELİKBİLEK A. , Sapmaz G.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 05 Kasım 2015, cilt.2, ss.1018-1046

2015

2015

İstanbul'daki Büyük Ölçekli Projeler ve Kentsel Muhalefet

ÇELİKBİLEK A.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, Trabzon, Türkiye, 05 Kasım 2015, cilt.1, ss.132-154

2015

2015

Türkiye'de Bölgeleme ve Bölge Planlama Sorunları

ÇELİKBİLEK A.

3rd International Regional Development Conference, Bingöl, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.1126-1139 Özet

2013

2013

Neoliberalizm Karşısında Hızlı Dünyanın Yavaş Kentleri

ÇELİKBİLEK A.

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.691-705 Özet

2013

2013

Küresel Kentlerin Dönüşüm Aracı Olarak Büyük Ölçekli Kentsel Projeler

ÇELİKBİLEK A.

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.585-600 Özet

2013

2013

İstanbul`un Uluslararası Finans Merkezi Olma Stratejisi ve Yaratacağı Dönüşüm Etkisi

ÇELİKBİLEK A.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.73-95 Özet

2013

2013

Fiziksel Planlama ile Yaratılan Su Tüketimi, İzmir Örneği

ÇELİKBİLEK A.

3rd International Bursa Water Congress and Exhibiton, Türkiye, 01 Mart 2013, cilt.2, ss.834-846 Özet

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2017

Mayıs 2017

International Conference on Civil and Environmental Engineering

Nevşehir

Mart 2017

Mart 2017

Bizi Bu Havalar Mahfetti-İklim Krizi Çağında Kenti Düşünmek

İstanbul

Mart 2017

Mart 2017

Dijital İstanbul'da Toplum, Teknoloji ve Siyaset

İstanbul

Mart 2017

Mart 2017

İktidarın Çimentosu:Megaprojeler ve İnşaat Sektörü Üzerinden İktidar Okumaları

Mart 2017

Mart 2017

Şehirde Körelen Noktalar:Kadıköy Otoparkları

Kasım 2012

Kasım 2012

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU

Ankara

Ödüller

Haziran 2011

Haziran 2011

Mimarlık Fakültesi , Fakülte 2.liği

Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran 2011

Haziran 2011

Ahmet Piriştina Onur Ödülü

Şehir Plancıları Odası

Haziran 2011

Haziran 2011

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm 1.liği

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ocak 2008

Ocak 2008

En İyi Poster Ödülü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi