Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2022 İstanbul Kent Araştırmaları- IIISustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 ElectriCITY:Enerji Tercihleri Oyunu Sustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Ecology in the City: Biodiversity and Bio Blitz- Validebağ Sustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Affordable Housing WebinarSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 İklim Krizi ile Mücadelede Belediye Bütçeleri ve İstanbul ÖrneğiSustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 19.Yüzyılda Pera’daki Üç Örnek Üzerinden Art Nouveau Akımı

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Bütüncül Bir Yaklaşım Üzerinden Yaratıcı Kent Kavramının İncelenmesi: Tasarım Şehri İstanbulSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Mahalle Kültürünü Sürdürebilmek ve Yeni Bir Kavram Olarak Sosyal Dayanıklı Mahalle: Kurtuluş- FeriköySustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 A New Method to Make Conservation Development Plan: Political Decion Making and Participatory Planning in AdalarSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Water Management in Smart Cities and IstanbulSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 İstanbul Ofis Pazarı için Uzun Dönem Denge Kirası Analizi

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Parata: A Climate Equity StorySustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 The Importance of Public Participation in the Climate Crisis and the Case of KadıköySustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Reporting for Climate ChangeSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Beyazıt Meydanı'nın Kentsel Arkeoloji Kapsamında DeğerlendirilmesiSustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Trends of Arrival to Work During Covid-19 PandemicSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Beyazıt ve Çevresinde Yer Alan Kamusal Alanların Mekânsal Kalite Kavramları Bağlamında İncelenmesi

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Mekânsal Kararlara Yönelik E-Katılımcı Yaklaşımların İncelenmesi: İstanbul ÖrneğiSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Bizans'tan Günümüze At Meydanı

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Kentsel Stres Kavramı ve İstanbul'da Kentsel Stresi AzaltmakSustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Tatavla’dan Kurtuluş’a Rum Cemaatinin Kamusal Mekân Üretimi Üzerindeki EtkisiSustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Kent Coğrafyasında Diyalektik Bir Yöntem Olarak Ritimanaliz: İstanbul, Kadıköy Kent Araştırmaları Üzerine

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Osmanlı Medeniyeti’nde Su Yapıları: İstanbul ÖrneğiSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 İstanbul'daki Büyük Ölçekli Projelerin Ekonomik ve Mekânsal CoğrafyasıSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Konut Kira Değerinin İstanbul Konut Alt Bölgelerine Göre AnaliziSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Istanbul Urban StudiesSustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Pandemic Regional Recovery Index

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Kent Planlamasında Mikrobögeleme ve Risk Yönetimi: İstanbul İçin Bir AnalizSustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Yeni İstanbul: A System of Megaprojects

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Tarihi Kentlerde Yeniden Kimlik Yaratımı: Süleymaniye ÖrneğiSustainable Development

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2021 İstanbul'daki Büyük Ölçekli Projelerin Ekonomik ve Mekansal CoğrafyasıSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Planlamada Bölgesel İşgücü ve Ekonomik Faaliyetlerin Analizi: Yer Seçim Katsayısı ve Minimum Gereksinmeler Yöntemi: TRB1 Bölgesi ÖrneğiSustainable Development

  Invited Speaker

  Van, Turkey

 • 2017 4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi Sustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 2013 3rd International Bursa Water Congress and ExhibitonSustainable Development

  Attendee

  Bursa, Turkey

Awards

 • June 2011 Mimarlık Fakültesi , Fakülte 2.liği

  Dokuz Eylül Üniversitesi

 • June 2011 Ahmet Piriştina Onur Ödülü

  Şehir Plancıları Odası

 • June 2011 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm 1.liği

  Dokuz Eylül Üniversitesi

 • January 2008 En İyi Poster Ödülü

  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Scholarships

 • 2020 - Continues 2211-A Genel Yurtiçi Doktora Burs Programı

  TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Invited Talks

 • May 2021 İstanbul Urban Studies-I

  Seminar

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turkey