Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor
    Araştırma Görevlisi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslarararası İlişkiler