Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİRLEŞMEDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DOLAYI ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUĞU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, vol.5, no.9, pp.65-78, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ÇALIŞMA BELGESİNİN İÇERİĞİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.1, pp.257-277, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.412-451, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

KONKORDATONUN İŞÇİLİK ALACAKLARI VE İŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE YANSIMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.487-522, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Grev Priminde Yeni Gelişmeler

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.15, no.60, pp.1273-1293, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

BASKI FESHİNE İLİŞKİN ALMAN FEDERAL İŞ MAHKEMESİ KARARININ İNCELENMESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.9, no.2, pp.211-236, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İŞ HUKUKUNDA YABANCI İRTİBAT BÜROSU ÇALIŞANLARI

INONU UNIVERSITY LAW REVIEW, vol.9, no.1, pp.133-152, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İŞ HUKUKUNDA PRİM

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.21, no.2, pp.53-72, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalılık Hallerinin Çakışması

Terazi Hukuk Dergisi, vol.1, pp.106-117, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Hukukunda Çalışma Süreleri

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.12, pp.46-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Basın İş Kanunu Kapsamındaki Gazetecilerin İŞ Güvencesi Hükümlerinden Yararlanma Koşulları

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.153-172, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstri 4.0 Devriminin İşyeri Modelleri Üzerine Yansıması

SELÇUK HUKUK KONGRESİ I, 17 - 19 December 2020, pp.163-164

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

4. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.412-415

İşçilerin Kişisel Verilerinin Korunması

4. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.412-415

Sözleşme Özgürlüğünün Bir Uzantısı Olarak İtiraz Hakkı

II. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.699-729

İşçilik Alacakları Konusunda Bir Güvence: Teminat Hakkı

II. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.738-747

Yabancı İrtibat Bürolarının ve Çalışanlarının Hukuki Niteliği

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu ASOS, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.139-140

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Alt İşveren İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.111-112

Books & Book Chapters

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLENLERİN MESLEK KODU SORUNU

in: Milli Egemenlik ve Hukuk TBMM'nin 100. Yılı Anısına Armağan, PROF.DR. SÜLEYMAN ÜSTÜN,DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU TÜZEMEN ATİK, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.183-208, 2021