Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tipografik Karakterler Aracılığıyla Kimliğin İfşası

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.9, no.2, pp.78-89, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yılanların Öcü Filminin Ekoeleştirel Söylem Çözümlemesi

Global Media Journal, vol.7, no.14, pp.174-189, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Animasyon Filmlerinde İnsan ve Doğa İlişkisi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.4, no.2, pp.951-980, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GTA V: Toksik Erkekliğe ”Aşk ile Devam”

17th International Symposium “Communication in the Millennium”, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.237 Creative Commons License

Disclosure Of Identity Through Typographic Characters

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Praha, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.65

Animasyon Filmlerinde İnsan ve İnsan Dışı Doğa Çatışması Sevimli Hayvanlar ve Orman Çetesi Filmlerinin Analizi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar - Kuram ve Uygulamalar, Warszawa, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.100-101 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Evaporating Childhood: Youtube’s Child Workers

in: ReThink DIGITAL COMMUNICATION Social Media - Visual Culture, Özge SAYILGAN,Aslı İGİT, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.18-49, 2020 Creative Commons License

Sosyal Medyanın Ötesi/ndekiler: Vitrin/dekiler ile Dönüşen Etkileşimli iletişim Süreci

in: DİJİTAL İLETİŞİM - Kuram ve Araştırmaları, Aslı İGİT,Özge SAYILGAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.27-53, 2020 Creative Commons License