Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2004 Tıpta Uzmanlık

    Bazal hücreli karsinomda risk faktörleri

    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi