Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The accuracy of Ga-68-PSMA PET/CT in primary lymph node staging in high-risk prostate cancer

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.44, ss.1806-1812, 2017 Özet

Is testis-sparing surgery safe in small testicular masses? Results of a multicentre study.

Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada, cilt.11, 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mesane kanserinde T1 alt tiplemenin klinik önemi

Ürolojik Onkoloji Bülteni, cilt.2, ss.28-30, 2018

Prostat Kanserinde Hormonoterapi, Hedefe Yönelik Tedaviler, İmmünoterapi

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, cilt.10, ss.200-209, 2017
Link

Küçük Renal Kitlelerde Biyopsi ve İzlem

Endoüroloji Bülteni, cilt.9, ss.59-60, 2016
Link

Kasa invaze mesane kanserinde neo-adjuvan ve adjuvan kemoterapi

Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, no.2, ss.117-120, 2014

Penil protezler

Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, no.2, ss.74-78, 2013

Beklenmeyen renal parenkimal hasar: olgu sunumu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, ss.31-33, 2003

Paratestiküler rabdomiyosarkom

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, ss.41-44, 2001

Upper and lower urinary tract dysfunctions in Multiple Sclerosis

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, ss.47-51, 1999

Diğer Yayınlar