Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Damga Vergisinin Konunusunun Belirlenmesine İlişkin Güncel Sorunlar

Vergi Dünyası Dergisi, no.492, pp.1-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

The Privacy Right of Legal Person Taxpayer

Journal of Public Finance Studies, no.67, pp.107-116, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Arbitrators Acting As an Amiable Compositeur Under International Commercial Law,

LAW & JUSTİCE REVİEW, no.14, pp.95-104, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğu ve Kusur Hakkında Karar İncelemesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.33-50, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesine Getirilen Yenilikler ve Değişiklikler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, no.2, pp.1, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Ticari İşletme Devri ve Devrin Hukuki Sonuçları

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.1, pp.229-260, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Kefalet ve Garanti Sözleşmelerinde Yorum Kuralları

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.4, pp.1, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Insurance Contract and Data Protection Law

Jean Monnet Module ‘Harmonisation of the Principles of Insurance Law in Europe’ (HOPINEU) International Symposium, İstanbul, Turkey, 28 January - 04 March 2021, pp.31-32

Books & Book Chapters

Maliye Disiplinine İlişkin Denetimde Anayasal Ölçülülük İlkesi

in: Anayasa Yargısı ve Maliye, Abdullah Tekbaş,Betül Hayrullahoğlu, Editor, On iki levha , İstanbul, pp.75-102, 2021

Turkish General Tax Law

in: Turkish Public Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin, Ankara, pp.193-224, 2021

Turkish General Tax Law

in: Turkish Public Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin, Ankara, pp.203-234, 2019

Turkish Taxation System

in: Turkish Public Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin, Ankara, pp.235-246, 2019

Turkish General Tax Law

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz; Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.203-234, 2018

Turkish Taxation Law

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz; Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.235-246, 2018

"Turkish Tax Law

in: Introduction to Turkish Law, Korkusuz M. Refik,İpekel Kayalı Ferna,Ed., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2016

Other Publications