Achievements & Reputation

Publication

22

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Gelirin Vergilendirilmesinde İdealller ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2016 - 01 February 2016 İdari Yargılama Usulündeki Olası Değişikliklerin VErgi Hukuku Alnına Yansımaları

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Uluslararası VErgi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkisi

  Working Group

  İstanbul, Turkey