General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts And Humanities, Information And Document Management, Division Of Information And Document Management
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management of Information and Documents

Metrics

Publication

125

Citation (WoS)

4

Citation (Scopus)

3

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

8

Open Access

116
UN Sustainable Development Goals

Biography

28.07.1967'de Ankara’da doğdu.  İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konut ve Deprem Programında tamamladı.  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında Doktor ünvanını “İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” teziyle aldı. Atatürk Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi” programını da tamamlayan Kuzucuoğlu,  “Bilgi ve Belge Yönetimi” Bilim Dalında 2017 yılında  Doçent, 2022 yılında Profesör ünvanını aldı.

Japonya’nın Kobe şehrinde 2006 yılında JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve Kobe Üniversitesi tarafından düzenlenen “JICA  Afet Etkilerini Azaltma Stratejileri” konulu eğitim ile 2007 yılında “Afet Riskinin Azaltılmasında Uluslararası İşbirliği ve Eğitim” Çalıştayı’na, 2008 yılında Malezya’da “Uluslararası Gayrimenkul Değerleme” Eğitimine ve Kobe Üniversitesi RCUSS Başkanı “Prof.Dr.Yasuo TANAKA” ile birlikte 2011 yılında Pakistan’da “JICA Asya Ülkelerinde Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kapasite Geliştirilmesi için Uluslararası İşbirliği” Çalıştayı’na, 2012 yılında Kolombiya’da “Uluslararası Latin Amerika’da Şehir Afet Risk Azaltma Çalışmaları ve Bilgi Paylaşımı” Çalıştayı’na, 2012 yılında Endonezya’da “Sumatra Tsunami Afeti Sonrası Yapılan İyileştirme Çalışmaları ve Alınan Dersler” Çalıştayı’na katılmıştır.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programlarından MEMORI Projesinde (Ölçme, Taşınabilir Kültür Varlıklarına İlişkin Kirletici Etkisini Azaltma ve Etki Değerlendirmesi. Pazar Transferi için Yenilikçi Araştırma – Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets. Innovative Research for Market Transfer) “Son Kullanıcı Danışmanı” olarak 2010-2013 yılları arasında görev almıştır.

Kent içi tüm alanlar ile işyerlerinde özellikle “Bilgi ve Kültür Merkezleri” olan kültür mirasının bulunduğu  Kütüphane, Arşiv ve Müze (KAM) yapılarındaki afet ve acil durum risklerinin azaltılması ve kültür mirasının “Önleyici Koruma” kapsamında proaktif şekilde korunmasına yönelik pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmaktadır. Kültürel mirasın ve koleksiyonların korunmasına yönelik dersler vermektedir.

Bir fert olarak risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKOM, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmış olup,  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında “Güvenlik ve Acil Durum Kültürü” üzerine dersler vermektedir.

JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Derneği Yönetim Kurulu / Denetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur (2012-2018). KÜMAD – Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği kurucu Genel Başkanlığı görevi yapmıştır. “Prof.Dr.Metin İLKIŞIK”ın kurmuş olduğu AKAY Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Genel Başkanıdır.


Contact

Email
alpaslan.kuzucuoglu@medeniyet.edu.tr
Web Page
www.alpaslanhamdikuzucuoglu.com
Office Phone
+90 216 280 3333 Extension: 2686
Fax Phone
+90 216 280 2717
Office
Güney Kampüs A Blok 118
Address
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 34720 Kadıköy/İstanbul