Prof.Dr.

ALİM YILMAZ


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1996 - 2001

1996 - 2001

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Türkiye

1987 - 1993

1987 - 1993

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

THE HERMENEUTIC RECONSTRUCTION OF THE IDEA OF THE GOOD

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı

1996

1996

Yüksek Lisans

AN INQUIRY ON MEANING AND UNDERSTANDING: THE DEBATE BETWEEN GADAMER AND DERRIDA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyasal Düşünceler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2002 - 2004

2002 - 2004

Öğretim Görevlisi Dr.

Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat, Sosyoloji

1999 - 2002

1999 - 2002

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Felsefe

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2018 - 2019

2018 - 2019

Enstitü Müdürü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akademi Dışı Deneyim

2005 - 2017

2005 - 2017

Diğer Kamu Kurumu, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Democratic Theory and Democratization

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentsel Siyaset Bağlamında Yerel Yönetimler

Lisans

Lisans

History of Political Thought

Doktora

Doktora

Modern Siyasal Teoriler ve Tartışmalar

Doktora

Doktora

Türkiyede Siyasetin Sorunları

Lisans

Lisans

Siyasal Düşünceler Tarihi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Siyasal Gerçekçilik, Ahlak ve Yozlaşma

YILMAZ A.

Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.280-289, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Göç ve Kent: Göç Olgusuna Kozmopolitan Bir Bakış

YILMAZ A.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.103-109, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Adalet ve Sosyal Düzen Arayışında Özgürlük ve Eşitlik Çatışması , liberal düşünce dergisi, ss.46-58, 2018

Yılmaz A.

Liberal Düşünce, sa.89, ss.46-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar

YILMAZ A.

Liberal Düşünce, sa.88, ss.57-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Anayasa, Değişim ve Türkiye

YILMAZ A.

Liberal Düşünce, sa.86, ss.57-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

15 Temmuz Sivil Direnişi: Demokrasiyi Yeniden Kurmak

YILMAZ A.

Muhafazakar Düşünce Dergisi, cilt.13, sa.49, ss.57-73, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Aliya İzzetbegoviç'te Varoluş ve Din

YILMAZ A.

Hece, sa.229, ss.534-540, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ahlaki Bir Sorun Olarak Açlık

YILMAZ A.

Dernekler ve Sivil Toplum, sa.30, ss.52-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Gezi, Darbe ve Ayrışma

YILMAZ A.

Liberal Düşünce, sa.77, ss.89-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Private Language Argument and the Social Construction of the Self

YILMAZ A.

AFYON KOCATEPE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.14, sa.2, ss.22-33, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Sanat Bilincinin Dili Olarak Estetik

YILMAZ A.

Muhafazakar Düşünce Dergisi, ss.63-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Felsefenin Sunduğu Bir İmkan Olarak Uygulamalı Etik

YILMAZ A.

Muhafazakar Düşünce, ss.67-78, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Gelenek Dil ve Ahlak

YILMAZ A.

Muhafazakar Düşünce, sa.3, ss.105-118, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

The Concept of Responsibility in Levinas

YILMAZ A.

Araştırma, sa.16, ss.163-168, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

What is Political Philosophy? A Comperative Study on Leo Strauss and Karl Popper

YILMAZ A.

Bilim Yolu, sa.1, ss.497-508, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hukuk ve Etik

YILMAZ A.

Hukuk ve Demokrasi Çalıştayı, Giresun, Türkiye, 03 Mayıs 2019, ss.15-20

2018

2018

Demokrasi, Rasyonalite ve Hukukn Üstünlüğü

YILMAZ A.

I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCSS), İzmir, Türkiye, 05 Ekim 2018, ss.12

2018

2018

Justice, Social Order andthe Question of Migration

YILMAZ A.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 Haziran 2018, ss.41-42

2018

2018

Avrupa Birliği: Demokratik Ayrışma

YILMAZ A.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 Haziran 2018, ss.53-54

2017

2017

Doğal Özgürlük Sistemi ve Hukuk

YILMAZ A.

Liberal Düşünce Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.3-10

2017

2017

Deconstructing a Dilemma: Democracy versus Islam

YILMAZ A.

Democratic Transitions in the Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya, 27 Ekim 2017, ss.20-32

2017

2017

The Problem of Social Order in Terms of the Clash between Politics and Ethics

YILMAZ A.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 Haziran 2017, ss.52

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Teoriden Pratiğe Türkiye Siyaseti

Yılmaz A. (Editör)

Liberte Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

Post Truth (Hakikat Sonrası), Global Siyaset ve Türkiye: Metodolojik Bir Yaklaşım

Yılmaz A. , Geylani D.

Teoriden Pratiğe Türkiye Siyaseti, Alim Yılmaz,İkram Bağcı, Editör, Liberte Yayınları, Ankara, ss.15-53, 2021

2018

2018

Siyaset, Bilgi ve Ahlak

YILMAZ A.

Liberte Yayınları, Ankara, 2018

2018

2018

Deconstructing a Dilemma: Democracy versus Islam

YILMAZ A.

Democratic Transitions in the Muslim World, Ali Salman, Mohammad Hashım Kamalı, Mohamed Azam Mohamed Adil, Editör, Pelanduk Publications (M) SDN. BHD. , Selangor, ss.27-40, 2018

2017

2017

15 Temmuz Sivil Direnişi: Demokrasiyi Yeniden Kurmak

YILMAZ A.

Akademinin Gözünden 15 Temmuz, Güngörmez B., Akın M.H., Editör, Kadim Yayınları, Ankara, ss.57-77, 2017

2015

2015

Women, Justice and Equality

YILMAZ A.

Woman and Justice Summit, Sare, E. Çaha, Ö., Editör, Woman And Democracy Assos Yayınları, İstanbul, ss.143-147, 2015

2015

2015

Gadamer'de Dil Ontolojisi

YILMAZ A.

Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, Ali Çetinkaya, Şamil Öçal, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.501-515, 2015

2015

2015

Kant: Aklın Sınırları, Dinin Sınırları

YILMAZ A.

Sosyal Teoride Din, Özyurt C, Mazman İ., Editör, Hece, Ankara, ss.15-37, 2015

2009

2009

Bilim, Yöntem ve Hermenötik

YILMAZ A.

Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Osman Konuk, Ahmet K. Bayram, Editör, Adres Yayınları, Ankara, ss.95-120, 2009

2002

2002

İmarethaneler

YILMAZ A.

Türkler, "Güzel H. C.", "Çiçek K", "Koca S", Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.483-490, 2002

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Liberal Düşünce

Editör

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Liberal Düşünce

Özel Sayı Editörü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Liberal Düşünce

Özel Sayı Editörü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Liberal Düşünce

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

mEDENİYET aRAŞTIRMALARI dERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Liberal Düşünce

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

Yükseköğrenim ve Yükseköğretim Kurumlarının Geleceği

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Anlamı ve Sonuçları

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

İnsan Doğası ve Liberalizm

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2015

2015

Civil Society and Free Market Economy in Muslim Majority Countries

Katılımcı

Marrâkush-Fas

2014

2014

Serbest Piyasa Ekonomisi Avrupa Turu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

İstanbul Network for Liberty

Katılımcı

-Türkiye

2006

2006

İletişim, Dış İlişkiler ve Finansal Eğitim

Katılımcı

London-İngiltere

2005

2005

Türkiyede Bankacılık Sektörü

Katılımcı

District Of Columbia-Amerika Birleşik Devletleri