Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler

  • 2015 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi