Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur’ân-ı Kerim’de Yer Alan أَلَمْ تَر ve أَلَمْ تَعْلَمْ Kiplerine Yönelik Bir Değerlendirme

Yalova İslam Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.208-220, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’ânî Anlatımda İstifham Hemzesi

Usul İslam Araştırmaları, no.27, pp.49-72, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kırâatlerin Kur'âniyyeti ve Sayısına Yönelik Bir Değerlendirme

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.68, pp.35-52, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mâturîdî'ye Göre Kur'ân-ı Kerim'de İşkâl Sebepleri

DİNİ ARAŞTIRMALAR, vol.19, no.50, pp.33-57, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’an-ı Kerim’i Okumanın Değeri

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.35, pp.151-158, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Âlûsî ve Rûhu l Me'ânî'si

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi,, vol.19, no.18, pp.419-460, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’ân’ın Fonetik İ‛câzı

Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, no.20, pp.69-88, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’ân Kıraatinin Ana Dinamiği Harfler

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.17, pp.47-81, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’ân Tilâvetinde Temsil

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.35, pp.49-61, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Other Publications