Prof.Dr.

ALİ TAN


SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

TÜRK MUSİKİSİ

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler , İslam Tarihi Ve Sanatları, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler , Türk Müziği, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

NEY AÇKISININ TARİHİ VE TEKNİK GELİŞİMİ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İslam Tarihi Ve Sanatları

2008

2008

Yüksek Lisans

NİYAZİ SAYIN'IN NEY TAVRINDA PERDE POZİSYONLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Türk Müziği

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2004

2004

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YABANCI DİL PROGRAMI

İTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Müzik

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - 2012

2012 - 2012

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Tarihi Neyler Üzerinden Türk Mûsikîsi’ndeki Ana Dizi Meselesine Bir Bakış

TAN A.

Tam Metin, Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 Eylül 2017, ss.20-30

2016

2016

19. - 20. Yüzyıllarda Görülen Kültürel Değişimin Ney Yapım Tekniklerine Etkileri

TAN A.

II. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. “BELLEK VE KÜLTÜREL MİRAS”, Trabzon, Türkiye, 24 Ekim 2016, ss.11-12

2012

2012

Türk Musikisindeki Değişimin Ney Açkısına Yansıması: Müstakil Açkı

TAN A.

ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, Türkiye, 01 Mayıs 2012, ss.18

2011

2011

Ney’de Niyazi Sayın Açkısı ve Perde Pozisyonları

TAN A.

II. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.15-18

2011

2011

Çargahta Nikrizli Temsil: Nikrizli Çargah Makamı

TAN A.

Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sempozyumu, Türkiye, 01 Nisan 2011, no.2, ss.17-20
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Kuruluşunun 100. Yılında Dârülelhân’a Armağan

TAN A.

Musikide “Ötekileştirmenin”Beslediği Problemler Üzerinden Bir Okuma Denemesi, Gülçin Yahya Kaçar, Editör, Akm, Ankara, ss.197-217, 2018

2016

2016

Müzik, Bilim, Sanat

TAN A.

Oryantalizmin Türk Mûsikîsine Yansımaları, Arslan, D.; Öztürk, T., Editör, Yayınevi Yayınları, İstanbul, ss.117-139, 2016

2014

2014

...........

TAN A. , Çıpan M.

Konya İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul, 2014

2012

2012

ITRİ İZLERİ

TAN A.

MUSTAFA AĞA'NIN GÜFTE MECMUASINDA ITRİ İZLERİ, Doğrusöz N., USLU R., Editör, Tfm Yayıncılık, İstanbul, ss.13-65, 2012

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

NEY SAZINDA ARTIK BOĞUM PROBLEMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TAN A. (Yürütücü)

2014 - 2016

2014 - 2016

Ney Çalgısında Farklı Yapım Teknikleri ve İcra İlişkisinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TAN A. (Yürütücü)

2013 - 2016

2013 - 2016

Sanat ve Tasarım Fakültesi "Medeniyet Sanat"

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

MÜRSELOĞLU R. (Yürütücü) , TAN A. , PEKTAŞ K.

2013 - 2015

2013 - 2015

XVII.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

MÜRSELOĞLU R. (Yürütücü) , TAN A. , ARSLAN D. , TOY E.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Ahenk Müzikoloji

Yayın Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Medeniyet Sanat

Editör

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Rast Müzikoloji Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Kasım 2016

Kasım 2016

Müziğin Şehri İstanbul Başlıklı Sunum

İstanbul

Ocak 2016

Ocak 2016

MusıkiyleTedavi

İstanbul

Mayıs 2015

Mayıs 2015

"Mûsikî Nedir" başlıklı sunum

Mart 2015

Mart 2015

"Tarihsel Süreçte Ney" Semineri-TKHV

Şubat 2015

Şubat 2015

İstanbul: Sanat ve Musıki

Aralık 2013

Aralık 2013

Tarihi Neylerde Perdeler Başlıklı Konferans

İstanbul

Aralık 2013

Aralık 2013

Tarih İçinde Ney

Kasım 2013

Kasım 2013

Tarih İçerisinde Ney Açkısı (Tarihi Neylerde Perdeler) Konulu Konferans

İstanbul

Kasım 2013

Kasım 2013

VI. Dini Yayınlar Kongresi

İstanbul

Ekim 2012

Ekim 2012

I. Uluslararası Müzik araştırmaları Sempozyumu

Trabzon

Mayıs 2012

Mayıs 2012

III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

Kütahya

Mayıs 2011

Mayıs 2011

II. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

Kütahya

Ekim 2010

Ekim 2010

II. Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sempozyumu

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2019

Nisan 2019

JSTOR

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Rast Müzikoloji

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Rast Müzikoloji

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

Rast Müzikoloji Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Diğer Dergiler

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Çukurova Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

The Journal of Academic Social Science Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Rast Müzikoloji Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Rast Müzikoloji Dergisi

Diğer Dergiler

Nisan 2013

Nisan 2013

Rast Müzikoloji Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

Akademik Araştırmalar

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Mart 2014

Mart 2014

Akademik Performans Ödülü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü

Mart 2014

Mart 2014

Akademik Yükselme Ödülü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi RektörlüğüSanat Eserleri

Ekim 2012

Ekim 2012

Özgün Eser

Türk Sanat Müziği-Perdeler-Ney Taksimleri Albümü

Ekim 2012

Ekim 2012

Özgün Eser

Türk Sanat Müziği-Perdeler-Ney Taksimleri Albümü

Ekim 2012

Ekim 2012

Özgün Eser

Türk Sanat Müziği-Perdeler-Ney Taksimleri Albümü

Ekim 2012

Ekim 2012

Özgün Eser

Türk Sanat Müziği-Perdeler-Ney Taksimleri Albümü

Ekim 2012

Ekim 2012

Özgün Eser

Türk Sanat Müziği-Perdeler-Ney Taksimleri Albümü

Ekim 2012

Ekim 2012

Özgün Eser

Türk Sanat Müziği-Perdeler-Ney Taksimleri Albümü

Ekim 2012

Ekim 2012

Özgün Eser

Türk Sanat Müziği-Perdeler-Ney Taksimleri Albümü

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013 - 2013

2013 - 2013

VI. Dini Yayınlar

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 17

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tezi - Haliç Üniversitesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - İTÜ

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - İTÜ

Mart-2013

Mart 2013

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Görsel Etkinlikler

2014 - 2014

2014 - 2014

TV Programı

TAN A.

2014 - 2014

2014 - 2014

TV Programı

TAN A.

2014 - 2014

2014 - 2014

Radyo Programı

TAN A.

2013 - 2013

2013 - 2013

TV Programı

TAN A.

2013 - 2013

2013 - 2013

TV Programı

TAN A.

2013 - 2013

2013 - 2013

TV Programı

TAN A.

2013 - 2013

2013 - 2013

TV Programı

TAN A.

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Sanat ve Arkeoloji Araştırmaları Birimi

www.medeniyet.edu.tr

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey