Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Post-transplant Isolated Pulmonary Kaposi's Sarcoma

INTERNAL MEDICINE, vol.55, no.8, pp.1037-1038, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Propylthiouracil-induced Cryoglobulinemic Vasculitis

INTERNAL MEDICINE, vol.52, no.17, pp.2011-2012, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Tularemia in a Kidney Transplant Recipient

AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES, vol.60, no.4, pp.679, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

High frequency of aspirin resistance in patients with nephrotic syndrome

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, vol.27, no.4, pp.1460-1466, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

A population-based survey of Chronic REnal Disease In Turkey-the CREDIT study

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, vol.26, no.6, pp.1862-1871, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Metformin-associated lactic acidosis treated with prolonged hemodialysis

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.29, no.5, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Modulation of the immune response to HBV vaccination by hemodialysis membranes

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.42, no.4, pp.1069-1075, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Chromosome and sister chromatid exchange studies in Behcet's patients

JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.33, no.6, pp.406-410, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Urinary tuberculosis: Ten years' experience

RENAL FAILURE, vol.27, no.6, pp.657-661, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Microscopic polyangiitis in a pregnant woman

SOUTHERN MEDICAL JOURNAL, vol.95, no.12, pp.1441-1443, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

. 2002 Dec;95(12):1400-3. Familial Mediterranean fever.

South Med J, vol.95, no.12, pp.1400-3, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Clinical and biochemical outcome of renal amyloidosis

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.56, no.5, pp.342-344, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Increased serum ferritin levels in active Behcet's disease

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.56, no.4, pp.310-311, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Renal Behcet's disease: A cumulative analysis

SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM, vol.31, no.5, pp.317-337, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

AA amyloidosis complicating an inflammatory abdominal aortic aneurysm

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, vol.17, no.2, pp.281-282, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Alkaptonuria: A case report

JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.28, no.3, pp.158-160, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Severe and prolonged febrile myalgia in familial Mediterranean fever

SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, vol.29, no.6, pp.394-395, 2000 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Warfarin-Induced Skin Necrosis Due to Protein C Deficiency in a Dialysis Patient

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.27, no.2, pp.214-217, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Association Between Elevated Serum Uric Acid and Vitamin D Insufficiency Among the Middle-Aged and Elderly Population

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.25, no.2, pp.182-186, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

IgA Nephropathy in the Course of Sarcoidosis with Multi-Systemic Involvement

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, vol.12, no.2, pp.167-169, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

A Case of Medullary Sponge Kidney Diagnosed at an Older Age

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.24, no.1, pp.131-133, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Preeklampsi

Türkiye Klinikleri Nefroloji, vol.2, no.1, pp.12-15, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Hiperlipidemi ve böbrek

Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, vol.32, no.22, pp.52-57, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Henoch-Schonlein purpura ve Ailevi Akdeniz Ateşi

M.N Dahili Tıp Bilimleri dergisi 1, vol.36, no.20, pp.205-207, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kalıcı Damar Yolu Sürvilerinin İncelenmesi.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.33, no.22, pp.99-103, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Diabetik hastaların demografik, klinik ve ekonomik özellikleri.

Endokrinolojide Yönelişler, vol.32, no.23, pp.240-246, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Trombozu Gelişmiş Olan Hemodiyaliz Hastalarında Antikardiyolipin Antikorların Klinik Önemi.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.15, no.12, pp.32-36, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Sistemik lupus eritematozuslu olgularda serum ferritin düzeyinin hastalık aktivitesi ile ilişkisi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.50, no.40, pp.79-82, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Hemodiyaliz Hastalarında Hemodiyaliz yeterliliğinin Homosistein düzeylerine etkisi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.36, no.35, pp.219-222, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Kronik hemodiyaliz hastalarında lipid peroksidasyonu.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.45, no.25, pp.90-94, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Trombotik Trombositopenik Purpura

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, no.30, pp.81-84, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Fulminan Seyir Gösteren Bir Poliarteritis Nodasa Vakası.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, no.40, pp.161-164, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Serum Paraoxanase Activity in Chronic Hemodialysis Patients

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.65, no.22, pp.176-179, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Ailevi Akdeniz ateşi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.23, no.10, pp.147-151, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Familial hipomagnezemik hiperkalsiüriye bağlı kronik böbrek yetersizliği.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.23, no.12, pp.219-220, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Two sisters hereditary multiple exostoses.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi - Medical Bulten, vol.14, no.30, pp.196-199, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Renal Osteodistrofi Parametreleri Arasındaki İlişki

Kronik Böbrek Hastalarında Glomeruler Filtrasyon Hızı, vol.23, no.5, pp.475-480, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Sebebi Bilinmeyen Ateş

Sendrom Tıp Dergisi, vol.10, no.11, pp.28-32, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Medullar Kistik Hastalık

Juvenil Nefronifitizi kompleksi, vol.12, no.25, pp.243-247, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Ketokonazola Bağlı Toksik Hepatit

Gastroenterohepatolojİ, pp.288-299, 1993 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diyabetes mellitus ve nefropati:19 olgunun gözden geçirilmesi

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi,, İstanbul, Turkey, 01 November 2010, vol.57, no.6, pp.70 Sustainable Development

Yeni tanı invaziv duktal meme kanseri ve eş zamanlı membranöz nefropati

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 October 2010, vol.56, no.5, pp.68 Sustainable Development

Tübülointerstisyel nefrit ve üveit (TINU sendromu):Bir olgu sunumu

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi,, İstanbul, Turkey, 01 September 2010, vol.50, no.6, pp.41-43

Antikor aracılı akut rejeksiyonun, plazmaferez ve intravenöz immünoglobülin ile başarılı tedavisi

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 September 2010, vol.52, no.35, pp.66

Renal amiloidozise bağlı akut böbrek yetmezliğine eşlik eden renal hücreli karsinoma:Olgu sunumu

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 September 2010, vol.51, no.33, pp.32-33

Polikistik böbrek hastalığı seyrine eşlik eden amiloidozis:Olgu sunumu

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi,, İstanbul, Turkey, 01 September 2010, vol.54, no.4, pp.67

Retroperitoneal fibrozise eşlik eden tubulointerstisyel nefritin neden olduğu akut böbrek yetmezliği olgusu

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2010, vol.49, no.3, pp.35

Rekürrent cilt enfeksiyonuna eşlik eden karyomegalik tübülointerstisyel nefrit olgusu

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2010, vol.48, no.2, pp.12-15

Glomerüler hastalık nedeniyle yapılan böbrek biyopsi sonuçları:Tek merkez deneyimi

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2010, vol.44, no.30, pp.58

Bardet-Biedl sendromlu bir olguda renal tutulum

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 July 2010, vol.36, no.22, pp.56

Nefrotik düzeyde proteinüri ile tanı alan malign hipertansiyon olgusu

12.Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 July 2010, vol.45, no.27, pp.57

Böbrek biyopsisi sonrasında diyabet tanısı konulan bir vaka

12. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 April 2010, vol.23, no.20, pp.55 Sustainable Development

Renal AA amyloidosis in patient with primary pachydermoperiostosis and myelofibrosis

8 th Congress of European Federation of Internal Medicine, Turkey, 01 October 2009, vol.20, no.1, pp.428

Membranoproliferative glomerulonephritis associated with psoriasis vulgaris.

8th Congress of European Federation of Internal Medicine, Turkey, 01 September 2009, pp.12-16

Kronik böbrek yetmezliği hastasında, asemptomatik maksiller sinüs aspergillomu

11. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 June 2009, vol.34, no.23, pp.50

Atrial fibrilasyona bağlı renal kortikal infarkt.

11. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 March 2009, vol.36, no.26, pp.13-16

Kurşun nefropatisi: olgu sunumu.

11. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 February 2009, vol.15, no.10, pp.20-21

Bisalbüminemiye eşlik eden kronik böbrek hastalığı

10. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 September 2008, vol.41, no.28, pp.57

Yaygın kütanöz sistemik sklerozisli bir olguda, normotansif skleroderma renal krizi

25. Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2008, vol.31, no.23, pp.219-220

Primer lenfödeme eşlik eden sekonder amiloidozise bağlı, kronik böbrek hastalığı

10. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2008, vol.42, no.30, pp.32-37

Kronik böbrek hastalığına eşlik eden nadir bir olgu: Laurence moon bardet biedel sendromu.

25. Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi, İstanbul, Turkey, 01 July 2008, vol.35, no.30, pp.20-21

Primer glomerülonefritli hastalarda proteinüri ve trombosit parametreleri arasındaki ilişki

25. Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi, İstanbul, Turkey, 01 April 2008, vol.20, no.1, pp.15-16

Primer glomerülonefritli hastalarda helikobakter pilori erdikasyonunun proteinüri üzerine etkisi.

25. Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi, İstanbul, Turkey, 01 March 2008, vol.23, no.15, pp.83

Steroid ve sitotoksik tedavilere dirençli idiyopatik membranöz glomerülonefritte siklosporin monoterapisinin etkinliği

25. Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi, İstanbul, Turkey, 01 March 2008, vol.30, no.20, pp.10

Hemodiyaliz hastalarında kemik mineral yoğunluğu ile vasküler kalsifikasyon arasında ilişki.

IX. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 December 2007, vol.26, no.22, pp.33-34

Difüz large B-cell lenfomanın böbrek tutulumuna bağlı gelişen akut tübulointersitisiyel nefrit ve akut böbrek yetmezliği.

9. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 September 2007, vol.23, no.20, pp.22

Primer antifosholipid sendromu ile ilişkili pauciimmün glomerülonefrit

9. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, İstanbul, Turkey, 01 April 2007, vol.58, no.13, pp.27

Primer glomerulonefritli hastalarda proteinüri ve anemi parametreleri

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 June 2006, vol.45, no.35, pp.30-31

Hemolitik üremik sendroma bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği vakalarımız

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 December 2005, vol.32, no.22, pp.26

Amiloidoza bağlı kronik böbrek yetmezlikli bir periton diyalizi hastasında tüberküloza bağlı retroperitoneal kitle

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 October 2005, vol.12, no.15, pp.37

Farklı nedenlerle ortaya çıkmış olan iki Crush sendromu vakası.

VII. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 July 2005, vol.25, no.18, pp.12-14

Amiloidoz dışı proteinürisi olan ailevi Akdeniz ateşli olgu

VII. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 May 2005, vol.25, no.20, pp.52

Peritonit gelişen ayaktan periton diyaliz olgularımızın değerlendirilmesi

20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2003, vol.12, no.18, pp.61

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kalıcı Damar yolu Tiplerine Göre Diyaliz Yeterliliği ve Resirkülasyon Oranları

18 Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2001, vol.23, no.20, pp.34

Kronik Ayaktan Periton Diyalizinde Peritoneal Katater Disfonksiyonunun Mekanik Yöntemlerle Tedavisi

18 Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongres, İstanbul, Turkey, 01 July 2001, vol.23, no.16, pp.50

Kronik Hemodiyalize Giren Erkek Hastalarda Eritropoietinin Sex Hormonlarına Etkileri

18 Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongres, İstanbul, Turkey, 01 April 2001, vol.12, no.18, pp.34

R, Biçgi O, ,Türk S. Üriner Tüberkülozlu 24 Olguya Ait Klinik Özellikler

17.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2000, vol.18, no.12, pp.25

Üriner Tüberkülozlu 24 Olguya Ait Klinik Özellikler

17.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 25,, İstanbul, Turkey, 01 August 2000, vol.21, no.12, pp.25

Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarımızın Klinik Özellikleri.

17.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 July 2000, vol.22, no.12, pp.37

Sistemik Lupus Eritematozus’da Serum Nitrik Oksit Seviyeleri

III. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, Turkey, 01 July 2000, vol.16, no.11, pp.295

Mikroskopik Polianjiitiste Erken Tanı ve Tedavinin Önemi.

17.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 June 2000, vol.10, no.11, pp.35

Antifosfolipid Sendromlu Hastalarımızın Klinik Özellikleri

17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 June 2000, vol.23, no.13, pp.39

İki Yıldan Daha Uzun Süre Hemodiyalize Giren Hastalarda Kalıcı Damar Yollarının Sürvilerinin İncelenmesi

17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 May 2000, vol.12, no.13, pp.14

Amiloidoz Gelişmiş Olan Romatizmal Hastalarımızın Klinik Özellikleri

Ulusal Romatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 April 2000, vol.15, no.18, pp.60

A case of alcaptanuria

9 congress EADV, Switzerland, 01 January 2000, vol.14, pp.216

Transmission of Hepatitis C Virus (HCV) Infection to Sexuel Partners of The Patients Undergoing Chronic Hemodialysis

European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Annual Congress, Spain, 01 October 1999, vol.14, no.2, pp.147-48 Sustainable Development

Outcome of pregnancies with HELLP syndrome complicated by acute renal failure.

European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Annual Congress, Spain, 01 September 1999, vol.14, no.2, pp.70-71

Hemodiyaliz Hastalarında Tüberküloz Sıklığı

Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 November 1998, vol.20, no.18, pp.143 Sustainable Development

Kronik Hemodiyaliz Hastalarından Eşlerine Hepatit C Virüs Enfeksiyonunun Seksüel Yolla Bulaşması

15 .Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 October 1998, vol.10, no.18, pp.181 Sustainable Development

Uzun Süre Hemodiyalize Giren Hastalarda Diyaliz Yeterliliği, Nutrisyon ve Morbidite

Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 1998, vol.20, no.12, pp.82

Is peripheral Insulin Resistance During Insulin Induced Complete Remission Period of Type 1 Diabetes Reversible?

30th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes,, Germany, 01 October 1994, vol.37, no.1, pp.524 Sustainable Development