Education Information

Education Information

 • 1999 - 2001 Post Doctorate of Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Nefroloji, Turkey

 • 1991 - 1996 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İç Hastalıkları, Turkey

Dissertations

 • 1996 Expertise In Medicine

  Kronik böbrek yetersizlikli hastalarda renal osteodistrofi parametreleri ile gomerüler filtrasyon hızı arasındaki ilişki

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları