Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2014 - Devam Ediyor Eğrisel Nano-yüzeylerde yüzey-akışkan etkileşimleri

  TÜBİTAK Projesi

  DİNLER A. (Yürütücü)

 • 2013 - 2015EĞRİSEL NANO YÜZEYLERDE KAYMA SINIR KOŞULLARININ TEORİK VE HESAPLAMALI İNCELENMESİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNLER A. (Yürütücü)

Patent

 • 2019HÜCRELERİN BOYUTLARINA GÖRE AYRIŞTIRILMASI İÇİN 90 DERECE DÖNEN EĞRİSEL KANALLARLA YAPILANDIRILMIŞ SİMETRİK DALLANAN GEOMETRİYE SAHİP BİR MİKRO-KANAL AĞI

  Patent

 • 2013[Araştırma Raporu Aşamasında] EŞ ZAMANLI ÖLÇÜM GEREKTİRMEYEN BİR RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİ TAHMİN SİSTEM VE YÖNTEMİ

  Patent