Desteklenen Projeler

Patent

  • 2019HÜCRELERİN BOYUTLARINA GÖRE AYRIŞTIRILMASI İÇİN 90 DERECE DÖNEN EĞRİSEL KANALLARLA YAPILANDIRILMIŞ SİMETRİK DALLANAN GEOMETRİYE SAHİP BİR MİKRO-KANAL AĞI

    Patent

    İlk Tescil

  • 2013[Araştırma Raporu Aşamasında] EŞ ZAMANLI ÖLÇÜM GEREKTİRMEYEN BİR RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİ TAHMİN SİSTEM VE YÖNTEMİ

    Patent

    İlk Tescil