General Information

Biography

İrân Azerbaycanı’nda,Tebrîz’e bağlı Şebister ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şebister’de tamamladı. Şebister İslâmî Âzâd Üniversitesi’nde Tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini İslâmî Âzâd Üniversitesi Tahrân-i Merkez Şubesi Tarih Bölümü’nde 2001 yılında “Milliyetçilik Düşüncesinin Avrupa’da Seyri ve Etkisi:İrân Meşrutiyet Devrimi”başlıklı teziyle tamamladı. 2001-2005 yılları arasında Şebister İslâmîÂzâdÜniversitesi Tarih Bölümü’nde çalıştı. 2006 yılında eğitimine devam etmek için Türkiye’ye geldi. Gazi Üniversitesi TÖMER’de dil eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında Ege Üniversitesi’nde Prof. Dr. Turan Gökçe danışmanlığında hazırlanan  “Osmanlı Hâkimiyetinde Hemedân(1724-1732)”başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma sahasını Osmanlı-Safevî münâsebetleri, tahrîrdefterleri, münşeât mecmûaları ve Osmanlı denizcilik tarihi teşkîl etmektedir.

Institutional Information

Unit
Faculty of Arts and Humanities
Department
Information and Document Management
Program
Division of Information and Document Management

Contact

Email
akram.nejabati@medeniyet.edu.tr
Web Page
https://avesis.medeniyet.edu.tr/akram.nejabati
Office
kuzey kampüsü E blök 229 Ünalan, 34700 Üsküdar/İstanbul
Address
Kuzey Kampüsü, E Blok, E110 Ünalan 3470 Üsküdar/ İstanbul