Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Örgütsel Sinizm: 2007-2012 Yılları Arasındaki Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.16, ss.106-130, 2014
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Girişimci, İşadamı ve Profesyonel Yönetici Hatırat-Biyografi ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.356
Link

İmalatçı KOBİ'lerdeki İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği

24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2016, cilt.1, ss.578-581
Link

Karar Destek Sistemi Projelerinin Planlanması: Sivil Havacılık Eğitiminde Bir Örnek Olay İncelemesi

Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 19 Eylül 2014, ss.1-8

The Evolution of Turkish Airlines Business Model: From Traditional to Aviation Business

2014 Air Transport Research Society World Conference, Bordeaux, Fransa, 17 Temmuz 2014, ss.1-4
Link

SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNDE STAJA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: STAJ EŞLEŞTİRME PROBLEMİNİN TANIMLANMASI

II. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 16 Nisan 2014, ss.54-63
Link

Sivil Havacılık Alanında Gelişimin İzini Sürmek: 1984‐2013 Dönemi Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

UHAT‐2013/ II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Kasım 2013, ss.191-204
Link

Türkiyede Lisans Düzeyindeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) Eğitim Sisteminin Yapısı ve Analizi

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2012, ss.127-135
Link

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Yeni Ölçümleme: Üçlü Performans

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 Haziran 2011, ss.3320-3332
Link

Havayolu İşletmelerinde Benchmarking : Türkiye’de Faaliyet Gösteren Havayolu İşletmelerinde Bir Uygulama

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 Haziran 2011, ss.2700-2709
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Contemporary Services Management Issues − Multidisciplinary Perspectives

A Theoretical Evaluation of Relationship between Strategic Choices and Human Resources Management Models, Elbeyi Pelit, H. Hüseyin Soybali, Ali Avan, Editör, Peter Lang, Zürih, ss.11-32, 2018
Link

Hava Taşımacılığı Yönetimi

Havayolu Taşımacılığında Yeni Yönetim Yaklaşımları, Battal Ü., Editör, Nisan Kitabevi, Eskişehir, ss.117-137, 2018

Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler

Hava Kargo Kavramı ve Tarihçesi, Ali Emre Sarılgan, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-28, 2016

Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışmaları 1

Türkiyede Örgütsel Sinisizm Araştırmalarının Genel Görünümü, Özen-Kutanis R., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.316-334, 2015
Link

Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler: Teori ve Türkiye Uygulaması

Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu Yönetimine Etkisi, Gerede E., Editör, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.119-162, 2015
Link

Diğer Yayınlar