Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Management Consultant in Turkey: Urwick Orr and Partners and Its Consulting Services to Turkish Airlines (1967-1971)

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, ss.583-601, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye’de Bir Yönetim Danışmanı: Urwick Orr and Partners ve Türk Hava Yolları’ndaki Danışmanlık Faaliyetleri (1967-1971)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.15, ss.583-602, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Corporate Social Responsibility and Ethical Corporation as a Construction Process

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.11, ss.391-394, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

State Interventions and Historical Development of Turkish Airline Industry (1933-2006)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.15, ss.405-442, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak İş İnsanı Hatırat ve Oto/Biyografileri: Türkiye’de Yayımlanan Eserler Üzerine Bir Araştırma

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, cilt.6, ss.1-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kurumsal Girişimci Olarak Devlet: Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Bir Değerlendirme

Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.71-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DESIGNING OF A SCALE FOR DECISION SUPPORT SYSTEM PROJECTS’ PLANNING: A CASE STUDY

Transport & Logistics: The International Journal, cilt.16, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Business Model in The Airline Industry: Airline Within Airline Model And A Comparison Through the case of AnadolujeT

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, ss.177-204, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Havayolu Sektöründe Yeni Bir İş Modeli: Bağlı Düşük Maliyetli Havayolu (Airline Within Airline) Modeli Ve Anadolujet Örneği Bağlamında Bir Karşılaştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.177-201, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Örgütsel Sinizm: 2007-2012 Yılları Arasındaki Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.16, ss.106-130, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havacılıkta Kümelenme Anlayışı ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Örneği

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.2, ss.91-110, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilim Felsefesinde Belirlenimcilik Tartışmaları: Eleştirel Gerçekçi Bir Giriş

Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.1-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Girişimci, İşadamı ve Profesyonel Yönetici Hatırat-Biyografi ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.356

İmalatçı KOBİ'lerdeki İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği

24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2016, cilt.1, ss.578-581

Karar Destek Sistemi Projelerinin Planlanması: Sivil Havacılık Eğitiminde Bir Örnek Olay İncelemesi

Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 19 Eylül 2014, ss.1-8

The Evolution of Turkish Airlines Business Model: From Traditional to Aviation Business

2014 Air Transport Research Society World Conference, Bordeaux, Fransa, 17 Temmuz 2014, ss.1-4

SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNDE STAJA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: STAJ EŞLEŞTİRME PROBLEMİNİN TANIMLANMASI

II. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı, Ankara, Türkiye, 16 Nisan 2014, ss.54-63

Sivil Havacılık Alanında Gelişimin İzini Sürmek: 1984‐2013 Dönemi Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

UHAT‐2013/ II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Kasım 2013, ss.191-204

Türkiyede Lisans Düzeyindeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) Eğitim Sisteminin Yapısı ve Analizi

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2012, ss.127-135

Havayolu İşletmelerinde Benchmarking : Türkiye’de Faaliyet Gösteren Havayolu İşletmelerinde Bir Uygulama

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 Haziran 2011, ss.2700-2709

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Yeni Ölçümleme: Üçlü Performans

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 Haziran 2011, ss.3320-3332

Kitap & Kitap Bölümleri

Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi

Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografi Kitapları Bibliyografyası (1932-2018), Rıfat Bali,Murat Koraltürk,Akansel Yalçınkaya, Editör, Libra Kitap, İstanbul, ss.11-34, 2019

A Theoretical Evaluation of Relationship between Strategic Choices and Human Resources Management Models

Contemporary Services Management Issues − Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit, H. Hüseyin Soybali, Ali Avan, Editör, Peter Lang, Zürih, ss.11-32, 2018

Havayolu Taşımacılığında Yeni Yönetim Yaklaşımları

Hava Taşımacılığı Yönetimi, Battal Ü., Editör, Nisan Kitabevi, Eskişehir, ss.117-137, 2018

Hava Kargo Kavramı ve Tarihçesi

Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler, Ali Emre Sarılgan, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-28, 2016

Türkiyede Örgütsel Sinisizm Araştırmalarının Genel Görünümü

Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışmaları 1, Özen-Kutanis R., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.316-334, 2015

Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu Yönetimine Etkisi

Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler: Teori ve Türkiye Uygulaması, Gerede E., Editör, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.119-162, 2015

Diğer Yayınlar