Eğitim Bilgileri

Bütünleşik Doktora, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi, Türkiye 2012 - 2018
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyonu, Türkiye 2009 - 2013
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri , Türkiye 2007 - 2012
Lisans, Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Türkiye 2004 - 2009

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, DEVLET, AKTÖR VE DEĞİŞİM: 1983-2013 YILLARI ARASI TÜRK HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI ALANINDA KURUMSAL DEĞİŞİM, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi , 2018
Yüksek Lisans, Dağıtım Adaletinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyonu, 2013

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 2018 - 2018
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, 2015 - 2017
Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, 2012 - 2015
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, 2011 - 2012

Mesleki Deneyim

Diğer İdari Görev, Pegasus Hava Taşımacılık A.Ş., Mali İşler Koordinatörlüğü, Maliyet Kontrol Müdürlüğü, 2010 - 2011

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Ramazan Toper, Anadolu Üniversitesi, Mayıs, 2018

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

YALÇINKAYA A., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Yeşilköy’den Atatürk’e, Hava Meydanından Havalimanına: Bir Havalimanının Tarihi, 2019 - Devam Ediyor
YALÇINKAYA A., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Personel Norm Kadro Projesi, 2019 - 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Journal of Aviation (JAV), Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
İş Ahlakı Dergisi, Yardımcı Editör, 2018 - Devam Ediyor

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Bilim Kurulu, Üye, 2018 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Journal of Aviation , Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2018
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2018
Ege Akademik Bakış, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2018
Journal of Aviation , Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2017
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2017

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Maltepe Üniversitesi Havacılık Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018

Görsel Etkinlikler

YALÇINKAYA A., Kurum Stüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı, 2014 - 2014