Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Anadolu Üniversitesi

  Ramazan Toper

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Havacılık Araştırmaları Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2019 - Devam Ediyor Journal of Aviation (JAV)

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor İş Ahlakı Dergisi

  Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - 2018 Bilim Kurulu

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2018 Journal of Aviation

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 Ege Akademik Bakış

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Journal of Aviation

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Kasım 2017 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Yayıncılık Etkinlikleri

 • 2014 - 2014

  Kurum Stüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı