Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bozcaada’daki Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Karşı Yaklaşımlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Journal of Economy Culture and Society, cilt.61, ss.1-21, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İstanbul’daki Kuş Sarayları: Son Şans

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.3, ss.421-435, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.272-288, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Who is Vegetarian Tourist and Vegan Tourist?

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, cilt.6, no.3, ss.24-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Tourism Inventory Of Bilecik

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, ss.183-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medikal Turizm Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Güvenliği

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.28-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasıl Sürdürülebilir Otel Olunur?

Çatalhöyük - International Journal of Tourism and Social Research, cilt.1, ss.15-30, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Söğüt İlçesinde Kültürel Miras Ve Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı

The Journal of Academic Social Science, cilt.3, no.10, ss.634-650, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel İnovasyon Ve Konaklama İşletmelerindeki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği

The Journal of Academic Social Science, cilt.2, no.8, ss.511-530, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Helal mi? (Helal Otel Dosyası)

TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.53, no.625, ss.39-43, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Öğrencilerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama

Electronic Journal Of Vocational Colleges, cilt.4, no.3, ss.410-426, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Şehirlerin Sokak Lezzetlerine Yönelik Bir Araştırma

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.1, no.3, ss.1056-1063

Hotel Managers’ Thoughts Towards New Technologies and Service Robots’ at Hotels: A Qualitative Study in Turkey

Global Conference on Business and Economics, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.132

Misafirler, Hizmet Robotları Hakkında Ne Düşünüyor? Tripadvisor’daki Yorumlara Yönelik Bir Araştırma

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.851-852

Popüler Turizm Şehirlerine Doğru Gerçekleşen Turist Akışlarına Yönelik Bir İnceleme

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyon, Türkiye, 17 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.946-955

2016 Yılında En Çok Turist Çeken 10 Şehrin Marka Kimliklerine Yönelik Bir İnceleme

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Türkiye, 18 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.253-263

Eurovision Song Contest Within The Scope Of Event Tourism And Its Contributions To Tourism

3rd International Conference on Social Science and Education Research, Roma, İtalya, 27 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Ethnocentrism Level of Tourism Students: A Research on Bilecik Seyh Edebali University

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.34

Kalkınma Ajanslarının Destinasyon Pazarlamasına Etkileri: Marmara Bölgesinde Bir Değerlendirme

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Türkiye, 28 Mayıs 2015, no.1, ss.667-678

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm Pazarlamasında Estetik

Değişen Pazar Dinamikleri Işığında TURİZM PAZARLAMASI 9P - 9C - 9E, Şehnaz Demirkol, Editör, Değişim Yayınları, İstanbul, ss.665-680, 2020

İnovasyon Çeşitleri

Turizm Endüstrisinde İnovasyon, Belma Suna,Ahmet Vatan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.55-78, 2020

ŞEYH EDEBALİ: OSMANLı DEVLETİ’NİN MANEVİ KURUCUSU

ANADOLU’DA İNANÇ TURİZMİ Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, Özlem Güzel, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.244-252, 2020

New Ceramic Solutions in Sustainable Hotels within the Scope of Sustainable Innovation

Entrepreneurial Opportunities: Economics and Sustainability for Future Growth, Vanessa Ratten, Editör, Emerald Ink Publishing, York, ss.217-232, 2020

Turizmde Kadın Olmak

Değisim Yayınları, İstanbul, 2019

Otel İşletmeciliğine Giriş

Temel Kavramları ve Örneklerle Modern OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Mesut Bozkurt, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.13-50, 2019

Hotel Managers’ Thoughts Towards New Technologies and Service Robots’ at Hotels: A Qualitative Study in Turkey.

ADVANCES IN GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS, Dr. Cihan Cobanoglu;,Dr. Muhittin Cavusoglu;,Dr. Abdulkadir Corbaci, Editör, ANAHEI Publishing, Florida, ss.382-399, 2019

Destinasyon Yönetim Örgütleri

Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, Belma Suna, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.132-142, 2019

Turist Akışının ve Rekabetçiliğinin Sürdürülebilirliği

Sürdürülebilir Turizm: Gösterge Geliştirme ve Ölçme Yaklaşımı, Oğuz Türkay,İsmail Çalık, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.400-416, 2019

Kuzey Avrupa Ülkeleri

ULUSLARARASI GASTRONOMİ Temel Özellikler - Örnek Menüler Ve Reçeteler, Genişletilmiş Baskı, Mehmet Sarıışık, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.245-283, 2019

Kuzey Avrupa Mutfağı

ULUSLARARASI GASTRONOMİ Temel Özellikler - Örnek Menüler Ve Reçeteler, Sarıışık M., Editör, Detay Da Yayıncılık, Ankara, ss.209-239, 2013

Ansiklopedide Bölümler