Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Mikrobiyolojisi

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Su Kirliliği ve Kontrolü