Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2017 5th Istanbul Urolithiasis Days

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 56

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

  • Mart 2016 Robotik Cerrahide hazırlık, pozisyon, port yerleşimi.

    Seminer

    Endoüroloji Derneği Mini Fellowship Programı, Türkiye