Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Zur Identifizierung einer neuentdeckten Handschrift eines altosmanischen Korankommentars

Archivum Ottomanicum, vol.26, no.26, pp.131-143, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Eski Anadolu Türkçesinde anuŋiçün ve anuŋiçün ki/kim hakkında

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.46, no.46, 2012 (International Refereed University Journal)

Türkiye Türkçesinde Cümle Bağlacı olarak da kullanılan “ve” ve “dA” hakkında bazı mülahazalar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.45, no.45, 2012 (International Refereed University Journal)