Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Tarih

  • Karşılaştırmalı Tarih

  • Dil ve Edebiyat

  • Batı Dilleri ve Edebiyatları

  • Fransız Dili ve Edebiyatı

  • Mütercim-Tercümanlık

  • Fransızca Mütercim-Tercümanlık