Prof.AHMET NOHUTÇU


Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Constitutional Law, Administrative Law, Political Science, Public Administration, Management Sciences

Metrics

Publication

49

Thesis Advisory

25

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Middle East Technical University, Sbe Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Turkey

1995 - 1996

1995 - 1996

Postgraduate

Fairleigh Dickinson University, Publıc Admınıstratıon, Publıc Admınıstratıon, United States Of America

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Evolution of Public Policymaking within the Dynamics of Governance in the Field of Tourism: The Turkish Case

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

1996

1996

Postgraduate

Green Taxes: The Establishment and Implementation of Tax Policy for Environmental Protection

Fairleigh Dickinson University, Publıc Admınıstratıon, Publıc Admınıstratıon

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Constitutional Law, Administrative Law, Political Science, Public Administration, Management Sciences

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration

2012 - 2015

2012 - 2015

Associate Professor

Yalova University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2010 - 2011

2010 - 2011

Associate Professor

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2004 - 2010

2004 - 2010

Assistant Professor

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2002 - 2004

2002 - 2004

Assistant Professor

Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon

1996 - 2002

1996 - 2002

Research Assistant

Middle East Technical University, İibf, Sbky

1994 - 1996

1994 - 1996

Research Assistant

Mugla Sitki Kocman University, İibf, Kamu Yönetimi

Managerial Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2020 - 2021

2020 - 2021

Director of Continuing Education Center

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration

2010 - 2011

2010 - 2011

Deputy Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İibf, Sbky

2008 - 2011

2008 - 2011

Erasmus Program Institutional Coordinator

Kocaeli Üniversitesi, İibf, Sbky

2006 - 2008

2006 - 2008

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İibf, Sbky

2004 - 2006

2004 - 2006

Deputy Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İibf, Sbky

Non Academic Experience

2011 - 2012

2011 - 2012

Other Public Institution, Kocaeli Valiliği

2010 - 2012

2010 - 2012

Other, Kocaeli Valiliği

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Türkiye’de Hukuk Devletinin Gelişimi ve 1982 Anayasası

Nohutçu A. (Consultant)

Ö.Koç(Student)

2019

2019

Postgraduate

Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun Etkinliği

Nohutçu A. (Consultant)

D.Tekin(Student)

2012

2012

Postgraduate

Belediye Şirketlerinin Hukuksal ve Yönetsel Durumu

Nohutçu A. (Consultant)

Y.DENKTAŞ(Student)

2010

2010

Postgraduate

Türk Şehir Tarihinde Vakfın Yeri

Nohutçu A. (Consultant)

M.TALAT(Student)

2010

2010

Postgraduate

Bologna Süreci ve Yükseköğretim Kurumlarındaki Yansımaları

Nohutçu A. (Consultant)

T.ALKANAT(Student)

2010

2010

Postgraduate

İdari Yargıda Savcılık Kurumu

Nohutçu A. (Consultant)

M.AYAZ(Student)

2008

2008

Postgraduate

Yerel Yönetişim: Yerel Günden 21 Sürecinde Çankaya Belediyesi

Nohutçu A. (Consultant)

E.HANCIOĞLU(Student)

2008

2008

Postgraduate

Kamuda İnsan Kaynakları Planlaması Olarak Norm Kadro

Nohutçu A. (Consultant)

H.ENGİN(Student)

2006

2006

Postgraduate

Kamusal Hesapverebilirlik ve Medya

Nohutçu A. (Consultant)

K.AKYÜZ(Student)

2005

2005

Postgraduate

Etkin Devletin Bir Aracı Olarak E-Devlet ve Türk Kamu Yönetimi

Nohutçu A. (Consultant)

D.DEMİREL(Student)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Türkiye'de Yerel Yönetimler Akıllı Şehirler İçin Ne Kadar Hazır?: Politika Belgeleri Üzerinden Bir İnceleme

Nohutçu A., Akpınar A.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.48, pp.1-21, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

TBMM Tarafından Devlet Kurumlarına Üye Atanması İşleminin Hukuki Rejimi

Nohutçu A., Özin N. E.

Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsman Akademik Dergisi, no.2, pp.59-71, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2006

2006

Kamu Hizmeti Sunumunda Gönüllü Kuruluşlar ve Devlet

NOHUTÇU A., ATEŞ H.

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.11, pp.245-276, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Türkiye’de e-Devlet Uygulamaları

NOHUTÇU A., Demirel D.

TÜRK İDARE DERGİSİ, no.477, pp.35-56, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Türk Yönetim Geleneğinde Değişim: “Siyaset Odaklı” Bürokrasiden “Kamu Politikası Odaklı” Bürokrasiye

NOHUTÇU A.

Muhafazakar Düşünce, vol.1, no.4, pp.123-144, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2014

2014

Yerel Yönetimlerde Katılımcı Süreçler: Katılımcı Bütçe ve Nilüfer Belediyesi

NOHUTÇU A., ÖZOĞUZ B.

12th Internatıonal Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedıngs, Antalya, Turkey, 27 November 2014, pp.789-806

2009

2009

The Journey and Experiences of eGovernment Policies of Turkey: An Emerging and Innovative Public Policymaking Experience

NOHUTÇU A.

eTransformation in Public Administration: From eGovernment to eGovernance, The Proceedings of International Conference on eGovernment Sharing Experiences, 8-11 December 2009, TODAİE, Antalya, Turkey, 08 November 2009, pp.409-422

2009

2009

eGovernment Polıcıes As An Emergıng And Innovatıve Publıc Polıcymakıng Area: Turkısh Case

NOHUTÇU A.

7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, 30 October-1 November, 2009, Yalova, Turkey, 30 October 2009, pp.1-14

2008

2008

Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Uygulama Girişimleri: Kuramsal Çerçeve ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007-2011 Dönemi Stratejik Plan Örneği

NOHUTÇU A.

1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu (Sakarya Üniversitesi), Sakarya, Turkey, 23 October 2008, pp.105-122

2008

2008

Kamu Yönetiminde Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliği Üzerine Bir Alan Araştırması

NOHUTÇU A., ŞENGÜL R., ES M.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Vol. II, 2008, Kocaeli, Turkey, 15 October 2008, pp.1203-1213

2008

2008

Bilgi Çağında Kamu Güvenliği Kavram ve Uygulamasında Dönüşüm: Dünyada ve Türkiye’de Özel Güvenlik ve Özel Dedektiflik Girişimleri’

NOHUTÇU A., DÖNMEZ Ö. N.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Vol. II, Kocaeli, Turkey, 15 October 2008, pp.1257-1278

2008

2008

Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İle İlgili Kamu Personelinin Tutumu

NOHUTÇU A., ES M., ŞENGÜL R.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Vol. II,, Kocaeli, Turkey, 15 October 2008, pp.1291-1307 Sustainable Development

2008

2008

Kamu Yönetiminde Yönetişim Eksenli Politika Oluşturma Süreci ve Avrupa Birliği Eğitim Politikaları

NOHUTÇU A.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Turkey, 10 May 2008, pp.1-9 Sustainable Development

2007

2007

Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılmasında Neo-Liberalizm ve Bilgi Toplumunun Yansımaları: Türkiye’nin Yükseköğrenim Stratejisi Taslak Raporu

NOHUTÇU A.

Kamu Yönetimi Forumu, KAYFOR-IV, Kuramdan Uygulamaya (Yönetim ve Reform), Muğla, Turkey, 08 November 2007, pp.313-336

2006

2006

Bilgi Toplumunda Yükseköğretim Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması ve Yönetimi: Başlıca Eğilimler, Gelişmeler ve Bologna Süreci

NOHUTÇU A.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Knowledge, Economy and Management Congress), Kocaeli, Turkey, 03 November 2006, pp.345-361

2005

2005

Strategic Management Initiatives in Turkish Public Organizations

NOHUTÇU A., BALCI A.

International Strategic Management Conference, Strategic Management from National and Global Perspectives, June 23 – 25, 2005, Canakkale, Çanakkale, Turkey, 23 July 2005, pp.617-626

2002

2002

Some Lessons of Turkey’s Tourism Development for Bulgaria on the Way of the Membership of the Eurepean Union

NOHUTÇU A.

Turkey and Bulgaria on the Way of Eurepean Union, Institute for Balkan Studies, Sofıa, Bulgaria, 25 May 2002, pp.1-11

Books & Book Chapters

2022

2022

ANAYASA HUKUKU

Nohutçu A.

Savaş Yayınları, Ankara, 2022

2022

2022

İDARE HUKUKU

Nohutçu A.

Savaş Yayınları, Ankara, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası

Nohutçu A.

in: Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.2-13, 2022

2021

2021

İDARİ YARGI

Nohutçu A.

Savaş Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME

Nohutçu A., Kaya A. G.

Savaş Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yargı

Nohutçu A., Ziyrek A.

in: Farklı Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Do. Dr. Elvettin Akman, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.101-135, 2021

2020

2020

Osmanlı Türk Anayasal Metinleri

Nohutçu A., Ziyrek A.

Savaş Yayınları, Ankara, 2020

2018

2018

Türkiye Siyasetinde ve Hükümet Sisteminde Yeni Dönem: 16 Nisan 2017 Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişiklikleri

Nohutçu A.

in: Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'nin Siyasal Hayatı, Adem Çaylak,Seyit Ali Avcu, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.851-870, 2018

2016

2016

DEVLET TEŞKİLATI HUKUKU

NOHUTÇU A.

Savaş Yayınları, Ankara, 2016

2013

2013

Giriş: Kamu Yönetiminin Yeni Perspektif ve Dinamizmi: ‘Kamu’nun Yönetilmesinden ‘Kamu’nun Yönetmesi Anlayışına Doğru

NOHUTÇU A., BALCI A.

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar; Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Balcı A., Nohutçu A., Öztürk N.K., Coşkun B., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-26, 2013

2013

2013

Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Uygulamasına Eleştirel Bir Bakış

NOHUTÇU A., BARCA M.

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar; Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Balcı A., Nohutçu A., Öztürk N.K., Coşkun B, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.337-362, 2013

2013

2013

Sürdürülebilir Kamu Yönetimi Kalitesi için Toplam Kalite Yönetimi: Sorun Alanları, Uygulamalar ve Türk Kamu Yönetimine Uyarlanması

NOHUTÇU A.

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar; Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Balcı A., Nohutçu A., Öztürk N.K., Coşkun B, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.285-316, 2013

2011

2011

Global Strategy and Practice of EGovernance: Examples from Around the World

NOHUTÇU A., BALCI A., MEDENİ T.

in: Global Strategy and Practice of EGovernance: Examples from Around the World, Piaggesi D., Sund K, , Editor, Igı Global Publishing, New York, pp.255-271, 2011

2007

2007

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun İdari Vesayet Denetimi Açısından Değerlendirilmesi

NOHUTÇU A., COŞKUN B.

in: Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-II, NOHUTÇU A., BALCI A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, pp.71-96, 2007

2005

2005

Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kuramsal-Tarihsel Perspektif, Genel Değerlendirme ve Saptamalar

NOHUTÇU A., COŞKUN B.

in: Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I, NOHUTÇU A., BALCI A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, pp.1-36, 2005

2005

2005

Toplam Kalite Yönetimi ve Yerel Yönetimler

NOHUTÇU A.

in: Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite, Aktan C., Saran U. , Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.91-113, 2005

2004

2004

Etik ve Kamu Yönetimi

NOHUTÇU A.

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, Acar M., Özgür H. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.389-411, 2004

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

Bütçe Dünyası Degisi

Evaluation Committee Member