Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dilemma of modern human being in the story Yoksulluk İçimizde ve Bu Böyledir of Mustafa Kutlu

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,, vol.9, no.20219, pp.174-180, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dar Mekânda Geniş Zamanlar: Sabahattin Ali’nin Anlatılarında (Öykülerinde) Mahpushane İzleri

RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Journal Of Language And Lıterature Studıes, no.5, pp.158-166, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Osmanlı Türk Toplumunun Modernleşmesinde Yeni Bir Model: Avrupalı Mürebbiyeler

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Dergisi/Selcuk University Jounal of Studies in Turcology (SUTAD), no.40, pp.59-71, 2016 (International Refereed University Journal)

Sezai Karakoç’un Fikrî Yazılarında Doğu ve Batı Medeniyeti Tasavvuru

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi/Journal of Language and Literature Studies, vol.5, no.5, pp.51-63, 2016 (International Refereed University Journal)

A NEW MODEL IN THE MODERNIZATION OF THE OTTOMAN TURKISH SOCIETY: EUROPEN MURABBIYAS (GOVERNESSES)

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, pp.59-71, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Matbuatında “Tonguç” [Tonghidje] Gazetesi ve Romanya Türkleri İçin Önemi

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.25, pp.333-358, 2015 (International Refereed University Journal)

Müsameretname ve Yazarı Emin Nihat Bey’e Dair Yeni Bilgiler

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.12, pp.771-790, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları

Çanakkale Savaşı Türk Yıllığı Dergisi, The Journal of Canakkale Studies), no.18, pp.637-656, 2015 (International Refereed University Journal)

“Ahmet Midhat Efendi’nin Romanlarında Dil Öğrenimi ve Yabancı Dile Bakış” (Perspectives Towards Language Learning and Foreign Language In Ahmet Midhat Efendi’s Novels)

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Journal of Language and Literatute Studies), no.7, pp.113-134, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Servet-i Fünûn Edebî Topluluğunun Dağılma Sürecinde ‘Şiirimiz’ Makalesi, The Article Named 'Our Poetry' in the Process of the Decay of Servet-i Fünun Literary,

Türk Kültürü İncelemeler Dergisi (The Journal of Türkish Cultural Studies), no.28, pp.113-156, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Bir Balkan Muhaciri: Filibeli Ahmed Hilmi ve ‘Hikmet’ Gazetesinde Balkanlar,Filibeli Ahmed Hilmi and Balkans in the Newspaper of “Hikmet”

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi (Motif Academy Folklare Journal), pp.252-273, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Tarih ve Medeniyete Roman Üzerinden Yolculuk: ‘Ahmet Metin ve Şirzad yahud Roman İçinde Roman"

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Journal of Language and Literatute Studies), no.5, pp.221-249, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine”

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Modern Turkish Literature Researches), no.6, pp.311-315, 2011 (International Refereed University Journal)

“Mehmet Akif’in Şiir Dili ve Söz varlığı Üzerine”

Dil ve Edebiyat, no.36, pp.30-32, 2011 (National Non-Refereed Journal)

"Yüce Bir Yolun Yolcusu ‘Bahtiyarımız”: Bahtiyar Vahapzade"

Dil ve Edebiyat, no.26, pp.84-85, 2010 (National Non-Refereed Journal)

“Kameriye mi, Kamelya mı?”

DİL VE EDEBİYAT, no.6, pp.36-38, 2009 (National Non-Refereed Journal)

“Sorun Bizde mi Dilde mi? Tıp Eğitiminde Anadili Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”

Nabız Dergisi, vol.4, no.14, pp.22-25, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXILE AND MIGRATION: MESKHETIAN TURKS’ LIFE IN EXILE IN DUT AĞACI

SÜRGÜNÜN 75. YILINDA AHISKALI TÜRKLER, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.436-457 Creative Commons License

Bir İstanbul Yazarı: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hikayelerinde Dilin Kullanımı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist’19), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.1-8

Phenomenology of Religion In The Writing On The Water

The British Society for Phenomenology, Manchester, United Kingdom, 5 - 07 September 2019, vol.1, pp.41-42 Creative Commons License

Savaş ve Edebiyat: Kutü’l-Amare Zaferi’nin Türk Edebiyatına Yansımaları (1915-1916)

Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş Ve Toplum -Eve Dönen Asker, İstanbul, Turkey, 12 September 2018, pp.119-134 Creative Commons License

Biyografiyle Roman Arasında: Büyük Türk Mutasavvıfı Ahmed Yesevi’nin Hayatı Roman Yoluyla Anlatılabilir mi?

Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 April 2018, vol.1, pp.479-492

Cengiz Aytmatov’da Toplumsal Belleğin Romana Yansıması: Gün Olur Asra Bedel Reflection of Social Memory to Fiction in Aytmatov: A Day is Worth a Century”

İnternational Round Table on Cultural İnteraction and the Haritage on Chingiz- Kültürel İşbirliği-Cengiz Aytmatov’un Mirası, İstanbul, Turkey, 24 March 2018

Yayıncılıkta Meslek Ahlakı ve İntihal Meselesi

Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.1

İstanbul Sahillerinde ‘Kayıkla Bir Cevelan

Osmanlı İstanbulu IV, İstanbul, Turkey, 20 May 2016, pp.609-632

Çağdaş Türk Romanlarında Dini İçerik

VI. Dini Yayınlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 November 2014, pp.351-354

Eser-Yazar İlişkisi ya da Ahmed Midhat Efendi’nin Edebiyat Coğrafyasında Rumeli / Balkanlar

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 May 2014, vol.1, pp.23-31

Bir Medeniyet Merkezi Olarak Kazan: II. Meşturiyet Dönemi Yayın Hayatında Kazan ve Kazanlı Düşünce İnsanlarının Rolü

Kazanlı Yenilikçi Alimler Şehabeddin Mercani ve Kazan Kültürü, Kazan, Russia, 18 April 2014, vol.1, pp.266-288

"Savaşı Şiirden Okumak: Çanakkale Zaferinin Türk Şiirinde Akisleri”

Uluslararası Gelibolu Sempozyumu (3.rd İnternational Gallipoli Symposium), Turkey, 01 October 2013, pp.467-479

“Modern Türk Şiirinde Rumeli ve Bosna”

Uluslararası Bilgi Belge ve Ekonomi Kongresi (İnternational Congress on Knowledge, Economy & Management, Bosnia And Herzegovina, 01 June 2011, pp.3433-0

NAMIK KEMAL’İN İNTİBAH ROMANINDA MEKAN OLARAK ÇAMLICA - ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 01 April 2007, pp.527-541

“Orhun Kitabeleri ve Çeviri Yanlışları”

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kyrgyzstan, 01 October 2005, vol.1, pp.193-201

Books & Book Chapters

Ben Demi Miyim?

Türk Dil Kurumu TDK, Ankara, 2021 Creative Commons License

İslamcı Düşüncenin ve Dergiciliğin Prototipi Olarak Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad ve Hikmet Dergileri

in: Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Ersoy,, Ali Kurt, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.105-126, 2021 Creative Commons License

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı , Prof. Dr. Nihat Öztoprak-Doç. Dr. Umran Ay, Editor, Kocav Yay., İstanbul, pp.151-162, 2021 Creative Commons License

Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Tarihi Kahramanlar

in: Ömer Seyfettin İçin, N. H. Polat-F.,F. Ferhatoğlu, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.48-63, 2020 Creative Commons License

Servet-i Fünûn Sahibi Ahmet İhsan Avrupa’yı Nasıl Gördü ya da Bir Osmanlı Aydınının Avrupa İzlenimleri

in: Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı, Ali Kurt, Editor, Çalış Ofset Matbaacılık, İstanbul, pp.69-103, 2020 Creative Commons License

Slovenya'da Türkoloji

in: Avrupa'da Türkoloji, Ö. Emiroğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.499-504, 2020 Creative Commons License

Ahmet Cevdet Paşa’nın Kızları Emine Semiye’den Fatma Aliye’ye Son Mektup

in: Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, Prof. Hakan taş - Prof. Dr. Üzeyir Arslan, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.522-542, 2019 Creative Commons License

Savaş ve Edebiyat: Kutü’l-Amare Zaferi’nin Türk Edebiyatına Yansımaları (1915-1916)

in: Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş Ve Toplum - Eve Dönen Asker, Eskin,Ş., Editor, Hiper Seray Yay.Dağıtım, İstanbul, pp.119-134, 2018 Creative Commons License

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Fikir Hayatında Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin Hikmet Mecmuası

in: İslamı Uyandırmak Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler, Lütfi Arslan, Editor, İlem Günışığı Kitaplığı, İstanbul, pp.459-483, 2018 Creative Commons License

Deniz ve Gece Şairi Tahsin Nahit

Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2016

Tahsin Nahit Bütün Şiirleri

Akıl Fikir, İstanbul, 2016

Çingene/Roman’ların Türk Romanına Yansıyan Hayatları

in: Tarihten Günümüze Türkiye'de Romanlar, Prof. Dr. Hamza Ateş, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Başbakanlık, Bursa, pp.67-84, 2015 Creative Commons License

Short Stories Written Under the Shade of War: Reflections of War in the Short Stories of Omer Seyfettin

in: Ottoman State World War I, Arslan A., Editor, İboo Publishing House, London, London, pp.121-149, 2015

Türk Romanında Avrupa

Kitabevi, İstanbul, 2013

HİKMET YAZILARI

İnsan Yayınları, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.15-20, 2014

Other Publications