Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Büyük Ruhun Romanını Yazan Adam: Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşının Kültürel Kaynakları

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.24, pp.139-162, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Dilemma of modern human being in the story Yoksulluk İçimizde ve Bu Böyledir of Mustafa Kutlu

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,, vol.9, no.20219, pp.174-180, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Dar Mekânda Geniş Zamanlar: Sabahattin Ali’nin Anlatılarında (Öykülerinde) Mahpushane İzleri

RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Journal Of Language And Lıterature Studıes, no.5, pp.158-166, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Osmanlı Türk Toplumunun Modernleşmesinde Yeni Bir Model: Avrupalı Mürebbiyeler

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Dergisi/Selcuk University Jounal of Studies in Turcology (SUTAD), no.40, pp.59-71, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sezai Karakoç’un Fikrî Yazılarında Doğu ve Batı Medeniyeti Tasavvuru

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi/Journal of Language and Literature Studies, vol.5, no.5, pp.51-63, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A NEW MODEL IN THE MODERNIZATION OF THE OTTOMAN TURKISH SOCIETY: EUROPEN MURABBIYAS (GOVERNESSES)

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, pp.59-71, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Müsameretname ve Yazarı Emin Nihat Bey’e Dair Yeni Bilgiler

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.12, pp.771-790, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları

Çanakkale Savaşı Türk Yıllığı Dergisi, The Journal of Canakkale Studies), no.18, pp.637-656, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Servet-i Fünûn Edebî Topluluğunun Dağılma Sürecinde ‘Şiirimiz’ Makalesi, The Article Named 'Our Poetry' in the Process of the Decay of Servet-i Fünun Literary,

Türk Kültürü İncelemeler Dergisi (The Journal of Türkish Cultural Studies), no.28, pp.113-156, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

“Bir Balkan Muhaciri: Filibeli Ahmed Hilmi ve ‘Hikmet’ Gazetesinde Balkanlar,Filibeli Ahmed Hilmi and Balkans in the Newspaper of “Hikmet”

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi (Motif Academy Folklare Journal), pp.252-273, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

“Tarih ve Medeniyete Roman Üzerinden Yolculuk: ‘Ahmet Metin ve Şirzad yahud Roman İçinde Roman"

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Journal of Language and Literatute Studies), no.5, pp.221-249, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine”

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Modern Turkish Literature Researches), no.6, pp.311-315, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Mehmet Akif’in Şiir Dili ve Söz varlığı Üzerine”

Dil ve Edebiyat, no.36, pp.30-32, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

"Yüce Bir Yolun Yolcusu ‘Bahtiyarımız”: Bahtiyar Vahapzade"

Dil ve Edebiyat, no.26, pp.84-85, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

“Kameriye mi, Kamelya mı?”

DİL VE EDEBİYAT, no.6, pp.36-38, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

“Sorun Bizde mi Dilde mi? Tıp Eğitiminde Anadili Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”

Nabız Dergisi, vol.4, no.14, pp.22-25, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balkanlar ile Avrupa Arasında Slovenya'da Türkçe Öğretimi"

Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu, Tirane, Albania, 7 - 09 September 2022, pp.56-57

Edebiyat Sosyolojisinin Sınırları ve Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

4.Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2022, pp.67-69

EXILE AND MIGRATION: MESKHETIAN TURKS’ LIFE IN EXILE IN DUT AĞACI

SÜRGÜNÜN 75. YILINDA AHISKALI TÜRKLER, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.436-457 Creative Commons License Sustainable Development

Bir İstanbul Yazarı: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hikayelerinde Dilin Kullanımı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist’19), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.1-8

Phenomenology of Religion In The Writing On The Water

The British Society for Phenomenology, Manchester, United Kingdom, 5 - 07 September 2019, vol.1, pp.41-42 Creative Commons License

Savaş ve Edebiyat: Kutü’l-Amare Zaferi’nin Türk Edebiyatına Yansımaları (1915-1916)

Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş Ve Toplum -Eve Dönen Asker, İstanbul, Turkey, 12 September 2018, pp.119-134 Creative Commons License

Biyografiyle Roman Arasında: Büyük Türk Mutasavvıfı Ahmed Yesevi’nin Hayatı Roman Yoluyla Anlatılabilir mi?

Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 April 2018, vol.1, pp.479-492

Cengiz Aytmatov’da Toplumsal Belleğin Romana Yansıması: Gün Olur Asra Bedel Reflection of Social Memory to Fiction in Aytmatov: A Day is Worth a Century”

İnternational Round Table on Cultural İnteraction and the Haritage on Chingiz- Kültürel İşbirliği-Cengiz Aytmatov’un Mirası, İstanbul, Turkey, 24 March 2018

Yayıncılıkta Meslek Ahlakı ve İntihal Meselesi

Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 19 May 2017, pp.1

İstanbul Sahillerinde ‘Kayıkla Bir Cevelan

Osmanlı İstanbulu IV, İstanbul, Turkey, 20 May 2016, pp.609-632

Çağdaş Türk Romanlarında Dini İçerik

VI. Dini Yayınlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 November 2014, pp.351-354

Eser-Yazar İlişkisi ya da Ahmed Midhat Efendi’nin Edebiyat Coğrafyasında Rumeli / Balkanlar

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 May 2014, vol.1, pp.23-31

Bir Medeniyet Merkezi Olarak Kazan: II. Meşturiyet Dönemi Yayın Hayatında Kazan ve Kazanlı Düşünce İnsanlarının Rolü

Kazanlı Yenilikçi Alimler Şehabeddin Mercani ve Kazan Kültürü, Kazan, Russia, 18 April 2014, vol.1, pp.266-288

"Savaşı Şiirden Okumak: Çanakkale Zaferinin Türk Şiirinde Akisleri”

Uluslararası Gelibolu Sempozyumu (3.rd İnternational Gallipoli Symposium), Turkey, 01 October 2013, pp.467-479 Sustainable Development

“Modern Türk Şiirinde Rumeli ve Bosna”

Uluslararası Bilgi Belge ve Ekonomi Kongresi (İnternational Congress on Knowledge, Economy & Management, Bosnia And Herzegovina, 01 June 2011, pp.3433-0

NAMIK KEMAL’İN İNTİBAH ROMANINDA MEKAN OLARAK ÇAMLICA - ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 01 April 2007, pp.527-541

“Orhun Kitabeleri ve Çeviri Yanlışları”

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kyrgyzstan, 01 October 2005, vol.1, pp.193-201

Books & Book Chapters

Namuslu Kokotlar

Türk Dil Kurumu, İstanbul, 2022

Sezai Karakoç’un Hatıralarında Edebî Figürler: Necip Fazıl

in: Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç, Kurt A., Editor, Gölcük Belediyesi, Kocaeli, pp.457-472, 2022

II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Adamı Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi’nin Yunus Emre Tefrikası Üzerine Bir Değerlendirme

in: Yunus Emre Hayatı Düşünceleri Eserleri, Vatandaş C.,Kaya H.,Ege F., Editor, TBMM Yayınları, Ankara, pp.403-414, 2022

Gök Kubbede Hoç Bir Sada: Nurettin Albayrak’ın Ardından

in: Dost Bağının Meyveleri Nuretitn Albayrak Hatıra Kitabı, Eren A. Durak İ. Güler Ö. S., Editor, TDEV, İstanbul, pp.59-61, 2022

Ben Demi Miyim?

Türk Dil Kurumu TDK, Ankara, 2021 Creative Commons License

Bir Karakter Abidesi Mehmet Âkif Ve “Sıratımüstakim” / “Sebilürreşad” Dergisi

in: Kurşunla Bağlı Yalçın Bir Taş Mehmet Âkif Ersoy, Burak Koç-Osman Yılmaz, Editor, İlim Yayma Vakfı, İstanbul, pp.165-178, 2021 Creative Commons License

Milli Mücadeleden Cumhuriyete Geçişte Öncü Bir Yayın: Dergâh Dergisi ve Yeni Türk Şiir Anlayışındaki Yeri

in: 100. Yılında Dergâh Dergisi, Kurt Ali, Editor, Gölcük Blediyesi Yyaınları, İstanbul, pp.77-94, 2021 Creative Commons License

Uzakdoğu’nun Yakın Ülkesi: Malezya Milli Marşı Negaraku (Ülkem) ve İstiklal Marşı

in: 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, Prof. Dr. Birol Emil- Prof. Dr. Zeki Taştan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.491-497, 2021

İslamcı Düşüncenin ve Dergiciliğin Prototipi Olarak Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad ve Hikmet Dergileri

in: Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Ersoy,, Ali Kurt, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.105-126, 2021 Creative Commons License

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı , Prof. Dr. Nihat Öztoprak-Doç. Dr. Umran Ay, Editor, Kocav Yay., İstanbul, pp.151-162, 2021 Creative Commons License

Servet-i Fünûn Sahibi Ahmet İhsan Avrupa’yı Nasıl Gördü ya da Bir Osmanlı Aydınının Avrupa İzlenimleri

in: Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı, Ali Kurt, Editor, Çalış Ofset Matbaacılık, İstanbul, pp.69-103, 2020 Creative Commons License

Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Tarihi Kahramanlar

in: Ömer Seyfettin İçin, N. H. Polat-F.,F. Ferhatoğlu, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.48-63, 2020 Creative Commons License

Slovenya'da Türkoloji

in: Avrupa'da Türkoloji, Ö. Emiroğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.499-504, 2020 Creative Commons License

Ahmet Cevdet Paşa’nın Kızları Emine Semiye’den Fatma Aliye’ye Son Mektup

in: Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, Prof. Hakan taş - Prof. Dr. Üzeyir Arslan, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.522-542, 2019 Creative Commons License

Savaş ve Edebiyat: Kutü’l-Amare Zaferi’nin Türk Edebiyatına Yansımaları (1915-1916)

in: Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş Ve Toplum - Eve Dönen Asker, Eskin,Ş., Editor, Hiper Seray Yay.Dağıtım, İstanbul, pp.119-134, 2018 Creative Commons License

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Fikir Hayatında Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin Hikmet Mecmuası

in: İslamı Uyandırmak Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler, Lütfi Arslan, Editor, İlem Günışığı Kitaplığı, İstanbul, pp.459-483, 2018 Creative Commons License

Tahsin Nahit Bütün Şiirleri

Akıl Fikir, İstanbul, 2016

Deniz ve Gece Şairi Tahsin Nahit

Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2016

Çingene/Roman’ların Türk Romanına Yansıyan Hayatları

in: Tarihten Günümüze Türkiye'de Romanlar, Prof. Dr. Hamza Ateş, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Başbakanlık, Bursa, pp.67-84, 2015 Creative Commons License

Short Stories Written Under the Shade of War: Reflections of War in the Short Stories of Omer Seyfettin

in: Ottoman State World War I, Arslan A., Editor, İboo Publishing House, London, London, pp.121-149, 2015

Türk Romanında Avrupa

Kitabevi, İstanbul, 2013

HİKMET YAZILARI

İnsan Yayınları, İstanbul, 2005

Other Publications