Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature

 • 2015 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature

 • 2012 - 2015 Lecturer PhD

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature

 • 2001 - 2012 Lecturer

  Kocaeli University, Rektörlük, Türk Dili Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 2019 - Continues Director of the Center

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Tömer)

 • 2016 - 2017 Deputy Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language and Literature

 • 2012 - 2013 Program Koordinatörü

  University of Maribor, Unirvesty of Maribor, Faculty of Arts

Courses

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatında Öncü Eserler

 • Postgraduate Modern Edebiyat Kuramları

 • Doctorate Hikâye ve Roman Kuramı

 • Undergraduate Millî Edebiyat

 • Undergraduate Türk Roman ve Öyküsünde Tip Araştırmaları

 • Postgraduate Edebiyat Sosyolojisi

 • Postgraduate Modern Edebiyat Kuramları

 • Doctorate Hikâye ve Roman Kuramı

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatında Kısa Hikâye: Tarihçe ve Örnek Çözümlemeler

 • Doctorate Şiir Çözümleme Yöntemleri

 • Undergraduate Cumhuriyet Dönemi Öykü ve Roman İncelemeleri

 • Undergraduate Yeni Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri

 • Doctorate Estetik Doktrinler Kuram ve Uygulama

 • Doctorate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Undergraduate Yeni Türk Edebiyatına Giriş

 • Postgraduate Edebiyat ve Mekan

 • Undergraduate Türk Dili 1

 • Doctorate Kısa Hikâye

 • Postgraduate Yeni Türk Edebiyatında Edebî Topluluklar

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatı Metinleri

 • Undergraduate Türk Halk Edebiyatı

 • Postgraduate Edebiyat ve Toplumsal Değişme

 • Doctorate Roman ve Tarih

 • Undergraduate Türk Dili

Taught Courses And Trainings

 • 2023 - 2023 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

  Application Research Center - Certificate Program

  Koçak A.