Achievements & Reputation

Publication

88

Congress and Symposium Activities

 • 17 September 2021 - 18 September 2021 100. Yılında Dergâh Dergisi

  Invited Speaker

  Kocaeli, Turkey

 • 26 June 2021 - 27 June 2021 Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] SempozyumuSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 27 December 2020 - 27 December 2020 Sıratımüstakim/Sebilürreşat ve Mehmet Akif

  Invited Speaker

  Kocaeli, Turkey

 • 13 March 2020 - 13 March 2020 Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 20 December 2019 - 21 December 2019 Uluslararası Serveti Fünun Sempozyumu

  Invited Speaker

  Kocaeli, Turkey

 • 01 December 2019 - 01 December 2019 Servet-i Fünûn Sahibi Ahmet İhsan Avrupa’yı Nasıl Gördü ya da Bir Osmanlı Aydınının Avrupa İzlenimleri

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

 • 16 November 2019 - 17 November 2019 Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Sustainable Development

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 16 November 2019 - 17 November 2019 Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Sustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2019 - 01 November 2019 Sürgün ve Göç: Dut Ağacı’na Yansıyan Ahıska Türklerinin Sürgün HayatıSustainable Development

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 18 September 2019 - 20 September 2019 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist’19)

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 05 September 2019 - 07 September 2019 British Society for Phenomenology

  Invited Speaker

  Manchester, United Kingdom

 • 01 September 2019 - 01 September 2019 Bir İstanbul Yazarı: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hikayelerinde Dilin Kullanımı

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 Roman Yazmak

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 Düşünce Dünyamızda Cemil Meriç

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Toprak İçin Hayatın Azaba Dönüşmesi ya da Emine Işınsu’nun Azap Toprakları’nda Göç SorunuSustainable Development

  Attendee

  Simkent, Kazakhstan

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu / International Eurasia Migration SymposiumSustainable Development

  Attendee

  Simkent, Kazakhstan

 • 01 September 2018 - 01 September 2018 Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş Ve Toplum -Eve Dönen Asker-

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Uluslararası Rumeli Sempozyum

  Attendee

  Kırklareli, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Avrupalılaşma Macerasında Türk Romanı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Uluslararası Rumeli SempozyumuSustainable Development

  Invited Speaker

  Kırklareli, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 March 2018 - 01 March 2018 İnternational Round Table on Cultural İnteraction and the Haritage on Chingiz- Kültürel İşbirliği-Cengiz Aytmatov’un Mirası

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2018 - 01 March 2018 İnternational Round Table on Cultural İnteraction and the Haritage on Chingiz- Kültürel İşbirliği-Cengiz Aytmatov’un Mirası

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 August 2017 - 01 August 2017 IETC 2017 İnternational Educational Technology Conference

  Attendee

  New York, United States Of America

 • 01 August 2017 - 01 August 2017 ITEC 2017

  Session Moderator

  Massachusetts, United States Of America

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 Eğitimin İhyası ve İnşası

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 Eğitimin İhyası ve İnşası

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı –II

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı

  Invited Speaker

  Berovo, Turkey

 • 01 July 2016 - 01 July 2016 Avrupa ile Osmanlı Arasında: Çok Kültürlülük Bağlamında Slovenya’da Türk Dili Öğretimi”, Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri

  Invited Speaker

  Berovo, Macedonia

 • 01 July 2016 - 01 July 2016 Eğitimde Çok Kültürlülük Deneyimleri/Multicultural Experiences in Education

  Attendee

  Skopje, Macedonia

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Osmanlı İstanbulu IV

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Osmanlı İstanbulu IV

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Tarihten Günümüze Türkiye’de Romanlar

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Ulusal Diriliş Dünya Görüşü ve Karakoç Sempozyumu

  Invited Speaker

  Malatya, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Tarihten Günümüze Türkiye’de Romanlar

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Yeni Türk Edebiyatında Tasavvufî İzler

  Attendee

  Wien, Austria

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Kitap Kültürü ve Okuma Üzerine

  Attendee

  Wien, Austria

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Modernleşme Dönemi Türk Romanında Avrupa Medeniyetinin Türk Romanına Yansımaları

  Attendee

  Wien, Austria

 • 01 November 2013 - 01 November 2013 “İslam, Sanat ve Estetik.” VI. Dini Yayınlar Kongresi “İslam ve Edebiyat” başlıklı oturumda “Çağdaş Türk Romanlarında Dini İçerik”, Müzakereci 29/30 Kasım- 1 Aralık, İstanbul 2013.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 “Eser-Yazar İlişkisi ya da Ahmed Midhat Efendi’nin Edebiyat Coğrafyasında Rumeli / Balkanlar” (İnternational Congress on Turkish Language and Literature), 17-19 Mayıs Saraybosna / Bosna-Hersek 2013.

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 “Modernleşme Aracı Olarak Batı Dillerinin Türk Romanına Yansıması/ The Reflection of European Languages on Turkish Novel as an Instrument of Modernisation”, II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu/The Second International Symposium of Turkology “Questions and Developments of Modern Turkology Studies” 12-14 Eylül 2012, Warsaw/Poland

  Attendee

  Warşova, Poland

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 “Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi ve “Hikmet” Gazetesinde Balkanlar / Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi And Balkans In The Newspaper Of “Hikmet”, I. Uluslararası Balkan Kongresi, 24-26 Eylül 2012, İstanbul, s. 1101-1119.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 II.Uluslararası Türkoloji Sempozyumu

  Attendee

  Warszawa, Poland

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 XIX. Yüzyıl Türk Romanında Avrupa ve Türklerin Avrupa Algısı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Uluslararası Gelibolu Sempozyumu

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 “Savaşı Şiirden Okumak: Çanakkale Zaferinin Türk Şiirinde Akisleri” Uluslararası Gelibolu Sempozyumu (3.rd İnternational Gallipoli Symposium), 20-21 Nisan, İstanbul 2012.

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 “Modern Türk Şiirinde Rumeli ve Bosna”, Uluslararası Bilgi Belge ve Ekonomi Kongresi (İnternational Congress on Knowledge, Economy & Management), Saraybosna / Bosna-Hersek 2011, s. 3433-3445.

  Attendee

  SARAYBOSNA/ BOSNA-HERSEK, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Doğu’nun Batısı: Romancılarımız Avrupa’ya Bakışı, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İstanbul 23 Mayıs 2011)

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Doğu’nun Batısı: Romancılarımız Avrupa’ya Bakışı

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 XIX. Yüzyıl Türk Romanında Avrupa ve Türklerin Avrupa Algısı (Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul 7 Mayıs 2011)

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 “Namık Kemal’in İntibah Romanında Üsküdar”, 3-5 Kasım 2006, Üsküdar Sempozyumu IV, C. I, İstanbul 2007, s. 527-541.

  Attendee

  ÜSKÜDAR/İSTANBUL, Turkey

 • 01 March 2006 - 01 March 2006 “Türk Romanında Çanakkale ‘Çanakkale Mahşeri’ ve “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu’ Örneği”, Uluslararası Çanakkale Sempozyumu, İstanbul 2006. Çanakkale I Savaşı ve Tarihi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yay. 2006, s. 307-314.

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

 • 01 May 2005 - 01 May 2005 “Orhun Kitabeleri ve Çeviri Yanlışları”, Tansu Say- Ahmet Koçak, 3. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad / Kırgızistan 2005, c. 1, s. 193-201.

  Attendee

  Celalabad, Kyrgyzstan

Invited Talks

 • December 2021 85. Ölüm Yıl Dönümünde Akifçe Görebilmek

  Conference

  85. Ölüm Yıl Dönümünde Akifçe Görebilmek, Turkey

 • November 2021 Etkilenme Endişesi, Edebiyatın Gelenekle İmtihanı

  Conference

  Etkilenme Endişesi, Edebiyatın Gelenekle İmtihanı, Turkey

 • May 2021 Vefatının 55. Yılında Milli Hatip Hamdullah Suphi Tanrıöver

  Conference

  Vefatının 55. Yılında Milli Hatip Hamdullah Suphi Tanrıöver, Turkey

 • May 2021 Edebiyat Sohbetleri: Türkçenin Güncel Meseleleri

  Conference

  Edebiyat Sohbetleri: Türkçenin Güncel Meseleleri, Turkey

 • April 2021 Edebiyat Sohbetleri: Yunus Emre Bize Ne Söyler

  Conference

  Edebiyat Sohbetleri: Yunus Emre Bize Ne Söyler, Turkey