Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Books & Book Chapters

PROTEİN YAPISININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİNDE KRİYO-EM VE NMR

in: PROTEİN Yapısı, Mühendisliği, Etkileşimleri, Dinamiği ve İlaç Tasarımındaki Yeri, Saliha Ece Acuner Ozbabacan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.75-100, 2021 Creative Commons License

Radyoloji Fiziği Temel kavramlar

in: X Işını Görüntüleme Teknikleri, Hüseyin Ozan TEKİN, Editor, Kongre Kitabevi, Ankara, pp.3-60, 2018 Creative Commons License