Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Devleti'ni Kuzey Afrika'da Kalıcılaştıran Sefer: Tunus Savaşı (1574)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.1-42, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İç Savaşlardan Bütünleşme Hareketlerine ve Kalkınma Hamlelerine Afrika’nın Yeniden Dönüşümü

AVRASYA ETÜDLERİ, cilt.2, ss.7-31, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransa’da din-devlet ayrımı kanunu ve ülkelerinde dışlanan din adamlarının Osmanlı Devletine Sığınması Meselesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.109-130, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Darfûr Münasebetleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.105-120, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fransız Sömürgeciliği Karşısında Batı Afrika'da Mali’nin Dini Önderleri Marabular

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.67-102, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye-Libya İlişkileri sayı:, yıl: 2005.

Stratejik Öngörü, cilt.6, ss.46-56, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Sömürgeciliğin Afrika Toplumlarını Sosyoekonomik, Dinî, Siyasi Alanlarda Birliğe Zorlaması

İslâmiyât, cilt.8, ss.25-38, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afrika’da Bütünleşme Hareketleri

Stratejik Öngörü, ss.37-47, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afrika Misyonerleri Cemiyeti: Beyaz Babalar (Peres Blancs)

Milel ve Nihal, cilt.1, ss.9-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Akademik Araştırmalarında Fakir Bir Alan: Osmanlı Afrikası

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Talid), Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, İstanbul, cilt.1, ss.513-528, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesinin Konumu (1265-1334/1849-1916)

İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.109-134, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cezayir’de Kaşınan Etnik Ayrımcılığın Temeli ve Kabiliye Meselesi

Stratejik Analiz, cilt.2, ss.109-112, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Fransa’nın İslam Siyaseti: Sömürgecilikten Günümüze Fransız Camileri (I-II)

DİNİ ARAŞTIRMALAR, ss.93-0, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Afrika’da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, ss.31-68, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı-Tîbû Münasebetleri: Büyük Sahra’da Reşâde (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.69-104, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Sahra’da Gat Kazasının Kurulması ve Osmanlı Tevarik Münasebetleri

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.171-196, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransız’ın Hafıza Sarayları, Arşivler

Tarih ve Medeniyet, cilt.5, ss.66-69, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cezayir'de Osmanlı İdari Yapısı

Uluslararası; Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa Ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 01 Aralık 2016

Kutadgu Bilig'de Diplomasi

Doğumunun 1000. Yılında Yusuf Has Hacib Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 Kasım 2016

İslam Dünyasının Güncel Sıkıntılarının Çözümünde Birbirlerini Tanımamanın Etkisi

Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Türkiye, 10 Kasım 2016

Haçlı Seferleri İçinde Merzifon Muharebesi'nin Önemi ve Türk Tarihindeki Yeri

III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 08 Nisan 2016

Hanefiliğin Afrika'da ve Uzak Coğrafyalarda Yayılması Meselesi

Devirleri Aydınlatan Meş'ale İmam-ı Azam Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 Nisan 2015, ss.65-0

Emperyalizmin 20. Yüzyılda Ayrıştırıp Birbirinden Uzaklaştırdığı İslam Dünyasının Yeniden Birleşebilme İmkânı: Afrika Örneği Ankara 2015, s. 267-275.

I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu: Emperyalizm ve İslam Dünyası, ESAM,, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2014, ss.267-0

The Main Cause Of The Conflicts in Africa An Attempt To Inactive Muslims In The Continent

The Analysis Of Problematic Regions in The Islamic World, Young UNIW, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 29 Ocak 2013, ss.185-0

Kalkınmakta Olan ülkelerde Yetişkin Eğitimi: Afrika Örneği

Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2008, ss.91-0

Afrika’da İslam’ın Yaşatılmasında Türklerin Hayati Önemi

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 31 Mayıs 2007, ss.87-0

Osmanlı Toplumunda Çok Dinli Hayatın Huzur İçinde Devamı İçin Alınan Tedbirler İstanbul 2008, s.267-268.

Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2007, ss.267-0

Tarihi Süreçte Sahraaltı Afrika: Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Sömüregecilik

II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, IInd International Turkish-African Congress, Tasam Yayınları, İstanbul, Türkiye, 01 Mart 2007, ss.75-0

Fransa’da Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi

Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2006, ss.331-387

Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı Devleti’nin Rolü

“ I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, İstanbul-Grand Cevahir Kongre Merkezi., İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006, ss.103-0

XXI. Yüzyılda Afrika Havzası

XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul 2003, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2004, ss.205-0

L’attitude des Ottomans en face du colonialisme européenne en Afrique de l’Est

The International Symposium on Islamic Civilisation in Eastern Africa, Kampala-Uganda. (7 sayfa), Uganda, 01 Ocak 2004, ss.25

Afrika’da Fransız Sömürgeciliği”,

Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği, Elazığ, Türkiye, 01 Mayıs 2003, ss.69-78

Geçmişten Günümüze Fransız Şarkiyatçılığı

Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.109-147

Les Minorités musulmanes en Afrique noire

First Conference of Muslim Minorities in Africa, İslam Konferansı Teşkilatı- Accra - Ghana, Gana, 01 Ocak 2003, ss.12

La médersa moderne au Mali

L’Islam politique en Afrique subsaharienne, Université Paris 7 / Denis Diderot ve CNRS, , Paris-Fransa., Fransa, 01 Ekim 2002, ss.25

Les Africains dans le palais ottoman”

Actes du 3ème Congrès des Historiens Africains, 13 p., Bamako-Mali., Senegal, 01 Ocak 2002, ss.10

Afrika’da Destan Kültürü

Uluslararası Geçmişten Günümüze Destan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul,, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2000, ss.1-15

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da Yerli Halkla Münasebetleri

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 1999, ss.87

Afrika

Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, TDV-İSAM Yayınları, İstanbul, Ankara, Türkiye, 01 Mayıs 1998, ss.131-152

Örgün Din Öğretiminde Fransa Örneği (Katolik Okullar)

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Kasım 1997, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi, Ankara 1997, s.., Türkiye, 01 Kasım 1997, ss.198-221

L’activité des Turcs au Tchad et au Niger de 1850 à 1913

La civilisation islamique en Afrique de l’Ouest - Communications du Symposium International, Dakar, Sénégal., Senegal, 01 Ekim 1997, ss.283-299

Kitap & Kitap Bölümleri

Afrika'nın Önder Şahsiyetleri

Alelmas Yayıncılık, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya)

Avrupa Sömürgeciliği ve Afrika, Azmi ÖZCAN, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.44-59, 2016

Modern Ortadoğu Tarihi

Kuzey Afrika (Mağrip) Ülkeleri, Zekeriya Kurşun, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.144-170, 2013

Afrika’da Osmanlı Asırları: Siyah İnci Beyaz Lale [Black Pearl White Tulip, History of Ottoman Africa]

Osmanlı Devleti’nin Sahraaltı Afrika’daki Müttefi kleri: Bilâdüssudan Sultanlıkları, Hakan Yılmaz, Editör, Kenz Yayınları, İstanbul, ss.7-61, 2013

Evliya Çelebi Atlası

Evliya Çelebi ve Afrika, Coşkun YILMAZ, Editör, Mayha Yayıncılık, İstanbul, ss.546-555, 2012

İki Din Arasında Fransa,

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011

Osmanlı-Afrika İlişkileri

Kitabevi, İstanbul, 2011

Türk-Dış Politikası-Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Dış Siyasetinde Afrika, Bıyıklı M., Editör, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008

Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002,

Afrika’da Türkler’in Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002

Oryantalistlerin Gözüyle İslam Yaklaşımlar-Örnek Metinler

Şarkiyatçılığı Askerliğe Tercih Eden Fransız Mühtedi: Vincent-Mansour Monteil (Mütercim, Seyyah, İslam Dünyası ve Afrika Uzmanı), Ahmet Yücel, Editör, Rağbet Yayınları-Yeni Arayışlar Platformu Kitapları, İstanbul, ss.333-375, 2002

Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ

Osmanlı Devleti’nin Müslüman Harar Emirliğiyle Münasebetleri ve Hrıstiyan Habeşistan (Etiyopya) İmparatorluğu İle Yakınlaşmasına Etkisi”,, ÇİÇEK K., Editör, Sota-Yeni Türkiye Yayınları, Haarlem-Ankara, ss.443-0, 2001

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) (Diyanet İlmi Dergi, Özel Sayı)

Afrika’da Mevlid Uygulamaları, Nesimi YAZICI, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.559-574, 2000

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.499-500, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.350-352, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.118-120, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.262-267, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.384, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.618-619, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.594-596, 2012

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.400-404, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.466-50, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.190-192, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.388-393, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.212-214, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.288-291, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.581-582, 2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.49-52, 2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.414-415, 2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.582-586, 2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.170-171, 2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.351-352, 2009

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.459-461, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.531-533, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.373-376, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.536-538, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.514-518, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.529-531, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.533-534, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.81-82, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.461-466, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.394-397, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.544-545, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.34-36, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.76-78, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.278-279, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.418, 2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.463-464, 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.397-399, 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.108-112, 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.104-108, 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.466-467, 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.49-50, 2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.194-196, 2006

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.151-152, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.203-204, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.512-513, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.301-304, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.268-271, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.482, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.328-329, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.50-52, 2005

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.507-508, 2004

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.314-316, 2004

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.293-295, 2004

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.387-389, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.522-523, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.94-95, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.98, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.120-121, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.435-437, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.184-188, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.477-480, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.174-179, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.120-121, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.102-103, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.386-387, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.147-148, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.493-504, 2003

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı Yayınları, ss.435-437, 2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.557-558, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.359-360, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.153-157, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.170-173, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.256-258, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.307-308, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.24-25, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.259-261, 2002

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.32-33, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.311-312, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.308-311, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.28-29, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.446-448, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.571-573, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.582-583, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.414-417, 2001

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.483-484, 2000

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.159-160, 2000

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.481-483, 2000

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.147-148, 2000

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.549, 1999

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.415-416, 1999

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.15-19, 1998

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.241-242, 1998

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.182-183, 1998

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.281-284, 1998

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.107-109., 1997

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.400-401, 1997

Diğer Yayınlar